Powered by Almere-City.nl

Almere is groen en een beetje veiliger

Almere 18 Oktober 2002
Voor de derde keer is de Sociale Atlas van Almere gepubliceerd. De cijfers ondersteunen het bestaande beeld: Almere is groen. Elk stadsdeel bestaat voor pakweg de helft uit bos en recreatie, plantsoenen en speelveldjes niet meegerekend. De bevolkingsdichtheid is met 6% op Apeldoorn na het laagst van vergelijkbare- of grotere steden. Verder blijkt dat het aantal veiligheidsincidenten licht is gedaald, van 11.355 in 2000 naar 10.739 in 2001. Tegenover een daling van het aantal inbraken uit woningen en voertuigen, staat wel een lichte stijging van het aantal gevallen van geweldsmisdrijven.

Meer gegevens dan 2001
De Sociale Atlas 2002 bevat een keur aan statistische informatie en gegevens over de bevolking, de woningen, de woonomgeving en de economie. Daarmee vervult de atlas een belangrijke functie als thermometer van de Almeerse samenleving. Vergeleken met de Atlas van 2001 bevat deze editie meer gegevens over de man/vrouw-ratio per leeftijdsgroep en vergelijkingen met (middel)grote steden in Nederland. Daarnaast zijn nu ook gegevens van de nieuwe wijk Eilandenbuurt opgenomen.

Diversiteit
Uitgaande van de bevolkingssamenstelling en woningvoorraad zijn ook prognoses gemaakt voor de diversiteit van de bevolking, en voor de samenstelling van huishoudens. Volgens deze prognoses is de Almeerse bevolking in 2005 iets diverser samengesteld. Het aantal Nederlanders daalt van 72% naar 70% en het percentage Surinamers, Antillianen en Marokkanen stijgt per groep met 1 procent.

Wijkprofielen
De gegevens in de Sociale Atlas zijn ook per wijk gebundeld in wijkprofielen. Zo zijn er in de centrumwijken en in de Staatsliedenwijk en De Wierden relatief veel langdurig werklozen, terwijl de bewoners van Noorderplassen gemiddeld een hoog inkomen hebben en vaak naar theater gaan. De wijkprofielen bevatten verder gegevens over het type woningen, gezinssamenstelling, voorzieningen en aantallen meldingen aan stedelijk beheer en politie.

Voor meer informatie of een exemplaar van de Sociale Atlas van Almere 2002: Klaas Dijkhuis, tel. 036 5399972

Tekst: Rob Franken
Foto´s: AC-team