Powered by Almere-City.nl

Oosters Badhuis in Almere

Almere 25 Oktober 2002
Geen financiele vooruitgang maar vorderingen om te komen tot een echte Hamam Almere. Dat komt zondag 27 oktober aan de orde in ´t Kardoes, Suurhofstraat 45 in Almere. Al zo´n 5 jaar is de stichting Hamam Almere bezig om een echt Oosters Badhuis te realiseren in Almere. Niet uitsluitend voor allochtone vrouwen; dat eerste idee is inmiddels uitgegroeid tot een Hamam die toegankelijk is voor iedereen, mannen en vrouwen, allochtoon of autochtoon.

Hamam
Enige jaren geleden werden er bezoeken georganiseerd naar reeds bestaande Hamam´s in A´dam en Utrecht. Dat was om te testen of er wel belangstelling bestond voor een dergelijke voorziening in Almere. Tot verbazing van velen was de belangstelling overweldigend en bleken de deelnemers enthousiast.

Gastspreker
De afgelopen raadsperiode is de Hamam wel steeds op de begroting van de gemeente Almere verschenen maar helaas, nog niet gehonoreerd. Om desondanks positief te blijven, wil de stichting Hamam een presentatie houden over de vorderingen tot nu toe.
Ook heeft men een gastspreker uitgenodigd, de heer Ron de Haas, direkteur van woningstichting WVA in Almere, die graag zijn nek uitsteekt voor nieuwe ideeen.
Vanwege het 5-jarig bestaan van de St. Hamam Almere zal men deze middag kunnen bijwonen onder het genot van een hapje en een drankje. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom bij ´t Kardoes aan de Suurhofstraat 45 in Almere, toegang gratis.

Een voorbeeld van een Hamam.

Tekst: Greta Verduin