Powered by Almere-City.nl

"H(e)AVEN on EARTH" Cultureel Almere.

Almere 27 Oktober 2002
Onder de titel "H(e)AVEN on EARTH" werd er gisteren een heuse openbare Kunstveiling gehouden, in Villa Vantuti. De hele opbrengst komt ten goede aan een ´goed doel´. Dat goede doel betreft "De Witte Olifant", een organisatie die mensen met een verstandelijke handicap meer keuze wil bieden. De Witte Olifant wil een centrum voor beeldende kunst zijn voor deze gehandicapte jong-volwassenen, die graag met verf en penseel aan het werk zijn. Professionele Almeerse kunstenaars hadden op de Kunstmarkt in Haven grote doeken vervaardigd (in opdracht van stichting Almeriaantje) en deze vervolgens belangeloos afgestaan voor deze veiling. Bravo! dat mag ook wel eens gezegd. Voor passende muzikale entourage zorgden Henk Bakker en Rinus Vlaming.

    
Henk Bakker en Rinus Vlaming

Atelierruimten
Aan de inmiddels bekende Kerkgracht in Almere-Haven, waar het culturele leven zich hoort af te gaan spelen, volgens de gemeentelijke plannen, heeft ´De Witte Olifant´ riante atielierruimten gekregen van de gemeente Almere. De huur ervoor werd alvast voor drie jaar vooruit betaald. Deze ruimte is weer onderverdeeld in verschillende werkruimten. De bedoeling is dat er samengewerkt wordt met professionele kunstenaars voor de begeleiding. Vervolgens wil ´De Witte Olifant´ dit werk promoten in binnen- en buitenland in de (kunst)wereld.

Jammer
    
Arie Willem Bijl
Nog steeds doet het mij pijn dat iets dergelijks kennelijk niet mogelijk is voor de professionele Almeerse kunstenaars, hoewel daar al jaren om gevraagd wordt. Hoeveel makkelijker is het niet om in ´gezamenlijkheid´ te kunnen exposeren en elkaar te inspireren? Nu blijft het bij incidentele goedwillende ideeen als ´Nacht van de Schilders´ of vorig jaar ´Gevaarten´, een initiatief van stichting Almeriaantje. Gelukkig bracht het optreden van Henk Bakker en Rinus Vlaming enige troost met de soms wat melancholieke muziekjes op trekzak en accordeon.

Kunstveiling door Sotheby´s
Het gerenommeerde veilinghuis Sotheby´s vaardigde Hélene Besancon af om de schilderijen aan de man of vrouw te brengen onder toezicht van notaris Heldoorn. Arie Willem Bijl, wethouder Kunst & cultuur, riep in zijn openingswoord iedereen op om stevig in te zetten op de schilderijen. Het was per slot van rekening voor een goed doel. Helaas bestond het publiek niet uit allemaal investeerders in kunst of gewoon ´bieders´ maar ook uit de kunstenaars die werk hadden aangeleverd en wat belangstellenden. Inderdaad, weinig belangstelling en weinig bieders.

    
Schoorvoetende bieders

Opbrengst
    
Spanning bij het bieden
Vandaar dat vier schilderijen onverkocht bleven en de rest bleef steken bij 500 tot 600 euro. Mieke van Dijk, met het vuurtorentje van Almere-Haven, en Rineke de Jong, met een verbeelding van een hemel die via engelen de aarde raakt, brachten een hoger bedrag op van elk 700 euro. Ook Gerrit van der Leemkule, met zijn ´visie´ op Haven met herkenbare Haven-torentjes, zeemeermin en drank, kreeg dit bedrag op de valreep voor zijn schilderij. Alleen Emeke Buitelaar scoorde hoger (tbv de Witte Olifant!) met 800 euro. Het totaalbedrag werd 6.250 euro. We kijken belangstellend uit naar de aktiviteiten die ´De Witte Olifant´ met deze opbrengst gaat uitvoeren!

Muurschildering
Omdat we toch met kunst bezig waren, even een kijkje genomen bij de nieuwe muurschildering die is aangebracht door Gijs Frieling. Op de hoek van de Markt en de Kerkgracht. "Het viel mij niet mee" om het even netjes te zeggen. Misschien dat mijn verwachtingen te hoog zijn, meer gericht op ´kunst´.... maar voor mij heeft deze schildering niet de sfeer die de Kerkgracht nu net nodig heeft!

Meer muurschilderingen
Omdat de bedoeling is, met name van Jan de Vletter, dir. van woningbouwver. Groene Stad, om nog méér muurschilderingen aan te laten brengen op gebouw Corrosia, vraag ik mij af of dit op dezelfde manier uitgevoerd gaat worden. In ieder geval had de mij onbekende mijnheer Goossens uit Almere ook al zo zijn ideeen erover: zie bijgaande foto van hemzelf, waarop hij zijn eigen ´kop´ al als muurschildering had gezet!Afsluitend:
De initiatieven zijn goed maar hoe krijgen we ooit de sfeer, de interesse, de betrokkenheid, juist bij mensen ´buiten het circuit´ ofwel: wanneer komen er eens andere mensen dan iedere keer dezelfde? Het kringetje blijft te klein.... wie ideeen hierover heeft, laat maar horen!

Tekst en foto´s: Greta Verduin