Powered by Almere-City.nl

Almere: werkgelegenheidsmotor Flevoland

Almere 29 Oktober 2002
De werkgelegenheid in Almere is het afgelopen jaar flink gestegen. In de periode 1 april 2001 Ė 1 april 2002 nam het aantal arbeidsplaatsen met 3.877 banen toe, waarvan 2.392 full time. Het groeipercentage van de Almeerse werkgelegenheid bedraagt hiermee 7% tegenover 4,7% in heel Flevoland (incl. Almere). De banengroei in de rest van Flevoland bedroeg 2.361 (3,05%).

Nieuwe bedrijven in Almere
Van de nieuwe arbeidsplaatsen ontstond ongeveer de helft (1922) bij de bestaande bedrijven. Dat is een afname vergeleken met voorgaande jaren toen het bestaand bedrijfsleven ongeveer 65% van de werkgelegenheidsgroei op haar conto kon schrijven. Die afname bij bestaande bedrijven wordt goedgemaakt door de werkgelegenheidsgroei door nieuwe bedrijven in Almere. Het economisch tij zorgt schijnbaar voor terughoudendheid bij het aannemen van nieuw personeel.

Sectoren
Van de 3.877 banen bestaat 38% uit parttime banen. Dit was in het verleden veel lager. Grote groeiers in absolute zin zijn de sectoren handel/ horeca, zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg. Relatief gezien zijn de volgende bedrijfstakken het sterkst toegenomen: onderwijs met 15%, overige diensten 13% (zoals milieu, sport, recreatie & cultuur), industrie & nutsbedrijven 8% en bouwnijverheid met 8%. De werkgelegenheid in de financiŽle dienstverlening is als enige afgenomen ten opzichte van de vorige periode. Dat scheelt 74 arbeidsplaatsen oftewel 4%.
De bedrijfstakken met de grootste werkgelegenheid zijn momenteel ´reparatie - handel - horeca´ en de bedrijfstak ´overige dienstverlening´. Beiden hebben een aandeel van ongeveer 24% van de totale werkgelegenheid. Daarna volgen gezondheidszorg en industrie met respectievelijk 12% en 9%.

Tekst en plaatje: Rob Franken