Powered by Almere-City.nl

Samenwerking WVA en Hamam Almere

Almere 29 Oktober 2002
Zoals aangekondigd, was er zondag 27 oktober 2002 een bijeenkomst in het Kardoes, waarbij een verslag werd gedaan van de vorderingen op het gebied van "Hamam Almere". Aanwezig waren zo´n 25 a 30 belangstellenden (ondanks het bar slechte weer). Voor de mensen die nog niet wisten dat de werkgroep ´Hamam Almere´ al vijf jaar bezig is, werd een korte terugblik gegeven door een bestuurslid van de stichting Hamam Almere.

    
Korte terugblik

Sociaal badderen
Allereerst werd een beschrijving gegevn van de Hamam-badcultuur, die al plaats had in het oude Byzantijnse Rijk, tot de huidige samenleving waar een Hamam vooral een funktie heeft als een sociale ontmoetingsplek. Iedereen is daar namelijk ´gelijk´, status is niet belangrijk. Lekker ´badderen´ en ontspannen is de hoofdzaak. Dat kan door middel van het zg. ´natte´ gedeelte (lekker met water in de weer zijn) maar ook dmv massage of lekker relaxen in de ´droge´ ruimte, al dan niet met een hapje of een drankje. Om in de stemming te komen stonden er tgv het 5-jarig bestaan van de werkgroep (gesponsorde) hapjes en drankjes.

    
Sponsored Food
Voor iedereen
Hoewel in de Oosterse cultuur mannen vaak -gescheiden van vrouwen- badderen, hoeft dit geen probleem te zijn: deze Hamam Almere is bedoeld voor allochtonen en autochtonen, mannen en vrouwen. Wat er t.z.t. zal gebeuren, zal de toekomst uitwijzen.... het uitgangspunt is nu: samen naarde Hamam kunnen gaan, waarbij de mannen en vrouwen in verschillende ruimten (of verschillende tijden) kunnen ´genieten van de traditionele Oosterse badcultuur.

Hamam in de begroting
Zo kunnen de diverse culturen elkaar in een relaxte sfeer ontmoeten. Nuria, oprichtster van de Hamam in Utrecht, die nu 10 jaar bestaat en na een inzinking twee jaar geleden, nu groeit en bloeit als nooit tevoren, vertelde vervolgens over het marktonderzoek dat gehouden was onder allochtonen en autochtonen naar de behoeften. Daar kwam een zeer positief resultaat uit te voorschijn. De afgelopen 5 jaar is hard gewerkt om bekendheid te geven aan het begrip ´Hamam´, ook naar de politiek toe. Twee jaar geleden stond de Hamam zelfs vermeld in de begroting maar helaas..... kennelijk was de tijd nog niet rijp hiervoor in Almere.

Samenwerking
Vervolgens kwam gastspreker Ron de Haas, van woningcoorporatie WVA aan het woord. Ook hij dacht dat het tij nu gekeerd was, ook politiek gezien. ´Waarom een woningcoorperatie?" vroeg hij de aanwezigen. Omdat het afgelopen jaar juist de politiek had gelanceerd: "meer keuzevrijheidvoor allochtonen" en zelfs speciale "wijken voor allochtonen" had bepleit. Dat had geleid tot stevige discussies! Nu is dat anders, er zijn diverse open discussie-bijeenkomsten geweest, waarbij ook de gemeente meedoet. Resultaat daarvan is het boekwerkje ´Kleurrijk Almere´ met wensen en aanbevelingen van de diverse doelgroepen. De samenleving wil niet met de ruggen naar elkaar staan maar met de gezichten naar elkaar.

    
Symbolische handdruk Nuria en Ron de Haas

Marktpartij
De Haas vertelde dat de stichting Hamam een ´marktpartij´ zocht en dat de WVA wel als stichting wil fungeren tbv de Hamam Almere. Samenvattend wil de WVA duidelijkheid over een definitieve plek en de stichting Hamam wil duidelijkheid of de exploitatiekosten ´behapbaar´ zijn.
NB binnenkort wil de st. Hamam weer een trip organiseren naar een Hamam, wanneer is nog niet precies bekend maar men kan info vragen bij hamam@impact-st.nl

Tekst en foto´s: Greta Verduin