Powered by Almere-City.nl

Omniworld: College gaat topsport in Poort tóch subsidiëren

Almere 30 Oktober 2002
In augustus dreigde wethouder Huis (Leefbaar Almere) nog met aftreden als het erop zou uitdraaien dat de gemeente Almere structureel zou bijdragen in topsport. Een paar weken geleden gaf de zogenaamde "Taskforce" als conclusie dat betaald voetbal wel degelijk zonder al te grote investeringen in Almere mogelijk was. Ook zou een Betaald Voetbal Organisatie met een sluitende exploitatie mogelijk zijn, aldus het rapport. Echter Volleybal en Basketbal zouden de zorgenkindjes zijn die jaarlijks financiële steun van de gemeente zouden moeten krijgen.

880.000 Euro subsidie per jaar
Legt de gemeente de conclusies van de Taskforce bewust naast zich neer of speelt het College onder aanvoering van sportwethouder Huis een pokerspel om gezichtsverlies te voorkomen? Met droge ogen beweert Huis dat Volleybal en Basketbal een topsporthal verdienen omdat Almere niet zonder deze clubs zou kunnen. Die topsporthal gaat door de gemeente Almere gebouwd worden. Kosten € 22.500.000,--. En dan nog heeft deze topsporthal in de exploitatie bijna een Miljoen gulden (450.000 Euro) per jaar tekort. Kosten gemeente Almere. En of dat nog niet genoeg is, zouden de VolleybalClub en de BasketbalClub jaarlijks bedeeld moeten worden met 430.000 EURO om de clubkassen gezond te houden.

Weggegooid geld.
Hoewel betaald voetbal, volgens het rapport van de Taskforce, op korte termijn ´zijn eigen broek zou kunnen ophouden´ kiest het College er dus voor om wél structureel gemeenschapsgeld te pompen in Volleybal en Basketbal. Het concept Omniworld wordt losgelaten en de N.V. Sportcomplex Omniworld wordt opgedoekt. De reeds geďnvesteerde 23 Miljoen Euro wordt hiermee óók weggegooid. Een Betaald Voetbal Organisatie met levenskansen is van de baan. Naast de topsporthal is voorlopig geen keuze gemaakt voor een andere publiekstrekker dan een betaald-voetbalstadion, in het stadsdeel Poort.

    
Frits Huis voor de verkiezingen
De truc van wethouder Huis:
"lang leve volley- en basketbal"

Per jaar gaat de gemeente Almere 880 duizend Euro (bijna 2 Miljoen Guldens) pompen in Basketbal en Volleybal. Volgens Huis, worden daar geen spelers van de topsportclubs van betaald. Daar heeft Huis het volgende op gevonden: De volleyballers en basketballers moeten zich inzetten om de breedtesport te promoten. Te denken valt hierbij aan sportmasterclasses op scholen e.d. Daar worden dan de clubs voor gesubsidieerd met 430.000 Euro per jaar. Dat dit geld uiteindelijk wel gebruikt gaat worden om indirect de salarissen van topsporters te betalen, vertelt Huis er wijselijk niet bij.

Hoge prijs
Leefbaar Almere ging de verkiezingen in met de stelling dat Omniworld een ´eeuwig durend schip van bijleg´ zou zijn. Met het opdoeken van Omniworld hebben zij zich aan de belofte gehouden om Omniworld te stoppen. Het ´eeuwig durend schip van bijleg´ gaat nu de ´topsporthal´ worden. Ook het betaalde voetbal gaat niet door. Dat wordt dankzij de leefbare wethouder betaald volleybal en basketbal. En de truc van Huis om te maskeren dat spelers wel degelijk betaald worden met gemeenschapsgeld is te doorzichtig om serieus genomen te worden. Voor de deelname van Leefbaar Almere aan het college en het voorkomen van gezichtsverlies van een wethouder betalen de inwoners van Almere een wel erg hoge prijs.

 Almere-City Video Nieuws
Frits Huis voor de verkiezingen


Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
Pictures: AC-team