Powered by Almere-City.nl

Platform Gebruikers GGZ

Almere 31 Oktober 2002
Dinsdag 22 oktober 2002 was er een een bijeenkomst bij het Platform GGZ (=Gebruikers Geestelijke Gezondheidszorg). Dit Platform wil vooral gebruik maken van de ervaringen van mensen die te maken hebben gehad met geestelijke gezondheidszorg.

Doelstelling
Het Platform wil naar twee kanten werken: enerzijds luisteren naar de ervaringen van de ´clienten´, anderzijds kan het Platform de ´clienten´ helpen hun weg te vinden in de doolhof van de zorg-regelingen en het aanbod daarin. Uitgangspunt daarbij is dat een ´client´ zo snel mogelijk weer zelfstandig (indien mogelijk) kan funktioneren en uit het ´zorg-circuit´ verdwijnt. Men streeft dan ook naar een ´vraaggericht´ zorgaanbod, door datgene te bieden waar de client behoefte aan heeft en hem niet afhankelijk maken. Dat kan bijv. een aangepaste woning zijn, maar ook projekten als Beschermd/Begeleid Wonen. Door middel van maandelijkse bijeenkomsten -met steeds een aktueel thema- wil men de verschillende deelnemers hierbij betrekken. Want juist hier kan men zijn stem laten horen, laten weten of iets goed gaat of juist niet. Al deze op- en aanmerkingen, klachten e.d. worden verwerkt in de aktiviteiten naar zorgaanbieders in de Gemeente, de Provincie en zo nodig de landelijke politiek.

    
Hette van der Leeuw
Leemten in woonruimten
Op dinsdag 22 oktober jl stond als thema "Wonen" op de agenda. Op deze bijeenkomst bleek dat er eigenlijk veel te weinig betaalbare woningen zijn voor clienten van de GGZ. Almere kent veel dak- en thuislozen, mr dan de gemeente Almere wil toegeven..... Veel van deze mensen vallen in eerste instantie niet op omdat zij van het ene naar het andere adres ´shoppen´. Tot dat het mensen gaat vervelen en ze de deur uitgetrapt worden: dan is het bekeken. Er bestaat zoiets als een ´Regio-visie Maatschappelijke Opvang´.... maar Almere is pas na 2005 ´aan de beurt´. Een maatschappelijke schande!

Verschillen
Aan de orde komen ook de verschillen in uitkeringen, de mogelijkheid om wl of helemaal niet, iets bij te mogen verdienen; de Kerst-bonus die de n wel krijgt en de andere uitkering niet (WAO, Bijstand, GGZ). Soms is er geld beschikbaar voor een dagje uit of een cursus volgen (´stimuleringsgeld´).

Dak- en Thuislozen Dienstencentrum
Onder leiding van de coordinator Hette van der Leeuw ontstaat met medewerking van de aanwezigen het idee om bijvoorbeeld een soort distrubutiecentrum op te richten waar de (A´damse) Z-krant verspreid zou kunnen worden. Maar dan wl een Almeerse editie! Bekend is dat die kranten aangeschaft worden door de ´Z-kranters´ die ze daarna tegen een vaste (hogere) prijs mogen verkopen. Omdat er een groot tekort is aan voorzieningen, wil men een "Dienstencentrum". Hiervoor moet nog gezocht worden naar een geschikte ruimte voor opvang. Tot zover een kort verslagje van een boeiende bijeenkomst.
Voor alle info, advies enz. kan men bellen naar Platform Gebruikers GGZ en Steunpunt GGZ. 036-5297576

Opzet en Werkwijze 2002 van het Platform GGZ Lees meer

Tekst en foto: Greta Verduin