Powered by Almere-City.nl

Dagblad van Almere stopt ermee

Almere 05 November 2002
Het is in Almere niet gelukt. Het Dagblad van Almere zal verdwijnen. Per 1 januari 2003 houdt de krant op te bestaan. De HDC ziet geen heil meer in het uitgeven van een krant die in Almere slechts een kleine 3.400 abonnees telt.

Andere steden wel
Steden met veel minder inwoners dan Almere hebben een eigen florerende lokale krant die kond doet van het reilen en zeilen binnen de gemeente. Voorheen als de Gooi & Eemlander met een paar pagina´s lokaal Almeers nieuws en later als een heus ´kopblad´: Het Dagblad van Almere, met hetzelfde recept, is dat in Almere ook het geval. Alleen laat dat ´florerende´ er maar vanaf.
De nevenuitgave, Het Groene Weekblad, heeft voor veel verwondering in Almere gezorgd. Dat advertentieblad immers nam veelal zonder bronvermelding journalistieke produkten uit het DvA over. De Almeerder zal ook gedacht hebben: dat is gratis nieuws dus waarom zal ik me op het DvA abonneren.

    
V.l.n.r. Maaike van den Bosch, Marcel Beijer, Cor van Mulligen (chef), Bart Vuijk, Casper van den Broek
en Hugo van den Broeke

Sociaal plan
Voor de redacteuren aan de Almeerse krant verbonden, zal binnen het concern (De Telegraaf) ander werk gevonden worden in het kader van een sociaal plan. Marel Beijer zal binnenkort al vertrekken naar de KRO burelen in Hilversum. Gedwongen ontslagen worden ook niet uitgesloten geacht.
Bij het Dagblad van Almere werkten voorheen als redakteur, toen de Gooi & Eemlander, o.a. ex-wethouder Rita van Ling (GL) en ex-wethouder Mieke Velsink (VVD). De dochter van Rita van Ling trad in haar voetsporen: Maaike van den Bosch.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Dagblad van Almere