Powered by Almere-City.nl

Haken en ogen in Almere Poort

Almere 07 November 2002
Bijna precies een jaar geleden werden de plannen voor het nieuwe Almeerse stadsdeel Poort gepresenteerd. Toen door wethouder voor Ruimtelijke ordening Halbesma (VVD) en wethouder voor economische zaken Spruit (PvdA) (zie Archief). Er kan veel veranderen in korte tijd. Niet in de laatste plaats door de wisseling van wethouders. Woensdag 6 november 2002 gaven wethouder Bijl (PvdA) en wethouder Visser (GroenLinks) ´wederom´ een presentatie over dat inmiddels beruchte stadsdeel Poort. Berucht om de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden door de deelname van Leefbaar Almere aan het huidige college van B&W, waardoor het concept ´Omniworld´ vakkundig is afgeschoten.

Nog steeds 3 banen per woning?
Trots meldde het college in 2001 dat er 10.000 woningen in Poort gebouwd zouden worden. En...in Almere Poort zouden maar liefst 30.000 banen beschikbaar komen voor de inwoners. Wonen, werken, winnen was de slogan die ingang deed voor het bejubelde nieuwe stadsdeel. Wonen: 10.000 woningen, werken: 30.000 banen (3 banen per woning) en winnen: Omniworld, waarin het bedrijven van topsport - voetbal, volley- en basketbal- de grote trekker voor bedrijvigheid in het gebied zouden zijn.

    
Persconferentie Poort

Bijstellingen
Op de woensdag 6 november gehouden presentatie werden de kille cijfers gepresenteerd, die niet zoveel afwijken van de presentatie in augustus 2001. Noch in het persbericht, noch op de presentatie zelf werd gesproken over de banen die er zouden komen. Een niet te onderschatten probleem voor Almere. Nu al probeert het gemeentebestuur met de slogan "Pendelen werkt niet" de Almeerse inwoner er toe te brengen om een baan te zoeken binnen de dijken.

Almere Poort geen poort maar slagboom
    
Interim projectmanager Poort
Chaja Heyning
De files op de Hollandse brug richting het oude land zijn berucht. Sterker; de files beginnen vaak al op de Hoge Ring. Wat Poort op dit gebied teweeg gaat brengen is onbekend. Maar de verwachting is dat als Poort in zijn volle omvang gereed is, dat Poort de kurk op de flessehals zal zijn en Almere vanuit de Randstad totaal onbereikbaar zal zijn. Om Almere uit te komen zal een kunsstukje worden dat alleen is voorbehouden aan degene die over een privé-helicopter beschikt of een flink eind wil omrijden; over de Veluwe bijvoorbeeld.

Ander ´klein´ ongemak
Rijkswaterstaat maakt ook wat problemen, zo vertelden Visser en Bijl. Die willen beslist niet dat op en vlak bij de dijk hoogbouw gepleegd wordt. Een domper op de feestvreugde. Het College wil door aan de dijk te bouwen Almere de allure van ´waterstad´ meegeven.

En dan de beestjes nog. Het al tijden braakliggende gebied Poort blijkt een geliefd plekje te zijn voor beschermde diersoorten. De rugstreeppad bijvoorbeeld. Daar berichtten wij in juni al over. Maar liefst vijf (5) van deze diertjes hebben hun ´home´ in het gebied Poort, zo heeft de gemeente Almere laten onderzoeken. En dan mag je niet zomaar die leefhabitat van deze dieren verstoren op grond van de flora- en faunawet. De GroenLinkse wethouder Visser wil echter zo snel mogelijk een ontheffing van het Rijk om deze diertjes onder de heipalen te pletten.
Hoezo Groen?

Voor een overzichts-kaart van de opzet van Poort: Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin