Powered by Almere-City.nl

Magere interesse voor LA-Bewonersparticipatie

Almere 07 November 2002
Aan de werkgroep "Bewonersparticipatie" van Leefbaar Almere heeft het niet gelegen: zo´n 500 flyers hebben ze persoonlijk in de brievengleufjes gedaan van de Filmwijkers. Toch was de opkomst 6 november mager. Zegge en schrijven twee (2) bewoners hadden de moeite genomen om over het onderwerp ´Ondergrondse afvalbakken´ met de Leefbaren van gedachten te wisselen. En... dan betrof het ook nog eens bewoners van een andere wijk. Terwijl het thema ´Afvalbakken´ in de wijk toch een aardig onderwerp leek om over mee te praten.

    
De 2 "verkeerde" burgers
Niet de kwantiteit maar de kwaliteit
Maar gelukkig was het bijna voltallige bestuur en de fraktie, op één na, aanwezig, inklusief de twee wethouders. Zoals René van Gellekom opmerkte "jammer dat de bewoners het laten afweten maar het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit!" Desondanks ontstond er een levendige discussie, waarbij vooral de gemeente Almere, het ambtelijk apparaat en het wijkbeheer het moesten ontgelden. Ook het niet beantwoorden van brieven was een doorn in het oog. LA gaat dit ´ff checke´ op het Stadhuis. Slotconclusie was dat eigenlijk niemand echt tégen de afvalbakken is maar tegen het lawaai en de troep rondom die glasbakken vooral.

Oud papier concept werkt niet bij glas
Ophalen, zoals het ´oud-paper´ door de scholen,werkt niet bij flessen e.d. en hele aquariums kun je nu eenmaal niet door de klep krijgen. Veel zooi staat er dus naast. Maar ook is ´men´ vaak te bedonderd om 10 meter extra te lopen. Wat men wil, is dat de gemeente al in een vroeg stadium de bewoners benadert. Met name om mee te denken over de plaats waar die bakken moeten komen.Vervolgens moet dat ´meedenken´ worden omgezet in ´meebeslissen´. Wij volgen de ontwikkelingen van Daadslid René.

Tekst en foto: Greta Verduin

Redactioneel Commentaar door Ruud van den Bosch:

Vuilnisman kunnen deze zakken ook nog mee??!!Ach je bent jong en je wilt wat. Hoe dat met Veronica (komt naar je toe) gegaan is weten we allemaal. Een tweederangs-zender die zich mag verheugen in een marginaal bestaan op... het internet. Hoe lekker de meiden ook waren, die naar je toe kwamen. Alsof Leefbaar Almere de toestand waarin zij verkeert net zo aanvoelt hebben zij de slogan: Leefbaar Almere komt naar je toe, bedacht. Geen lekkere meiden aan de deur op rollerskates, maar Van Gellekom (LA) die in het holst van de nacht een papiertje in je bus doet: Leefbaar Komt Naar Je Toe!!

Dan is de slogan: In Almere kán het, toch een graadje origineler. Het kan toch maar allemaal in ons aller Almere, dat een partij uit het niets zo maar met 9 zetels de gemeente Almere op zijn kop gaat zetten. Dat hebben de Almeerders allemaal over zichzelf afgeroepen.
Betaald voetbal wordt door de dames en heren Leefbaar met de meest doorzichtige smoezen naar de prullenbak verwezen. Ondanks de belofte dat betaald parkeren afgeschaft zou worden mogen we het meemaken dat de parkeertarieven straks met zo´n 10 % stijgen. En alsof Kafka nog in Almere rondwaart zal straks in Almere Poort het door Leefbaar omarmde Volley- en Basketbal mede gefinancierd worden door een verdergaande invoering van betaald parkeren (in ieder geval in Poort).

Afval
"Kom", zal René van Gellekom, van de Leefbare Bewoners-participatie gedacht hebben. "Om de voetballiefhebber en de uitgeperste automobilist niet in de kou te laten staan gaan we naar ze toe".

    
Leefbaar Almere komt naar je toe

"Waar bleven jullie nou?"
, vraagt Van Gellekom zich in opperste wanhoop op de website van zijn partij af. Want de twee bewoners die waren komen opdagen om te praten over Ondergrondse AfvalContainers met zijn werkgroep; dat hield niet over.
En René doet zo zijn best. Wel 500 flyers zijn er door hem persoonlijk in de brievenbus gestopt om de bewoners warm te maken voor een avondje Afval: Leefbaar Almere komt naar je toe!

Vuiiiiiiiiiiiiiiiiiilnismaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!!!!!!
Als echte politici had de hele fractie (minus Rijk vd Linden) met alle twee de wethouders zich naar de bewonersbijeenkomst gerept om de vuilniszak bij de lus te grijpen. De Filmwijk; daar waren nog stemmen te winnen. En zo werd het toch nog gezellig met die 2 burgers die de moeite genomen hadden. De rest die niet is komen opdagen moet de Leefbaren te denken geven. Het is nog maar kort geleden dat 11.000 Almeerse inwoners de Leefbaren op het pluche hielpen.
Dat het merendeel daarvan nu al roept: Vuiiiiilnismaaaaaaaaaan mogen deze zakken ook nog mee?, is niet in de laatste plaats aan Leefbaar Almere zelf te danken. Zoals Van Gellekom zelf al zei: ´Het gaat tenslotte niet om kwantiteit maar om kwaliteit´.


Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin