Powered by Almere-City.nl

Prijsschieten en handjeklap PvdA en Leefbaar Almere

Almere 15 November 2002
Wethouder Jan Lankreijer stelde het voor de gemeenteraad van Almere duidelijk: "Als u niet wilt bezuinigen dan wordt er dus ook niet omgebogen. Dan kiest u als raad voor bestaand beleid". Zou de raad dus gaten schieten in de begroting op onderdelen, dan zal er op andere beleidsonderdelen geld af moeten. De raad trok zich daar niks van aan en schoot gaten waar zij beliefden. De gevolgen daarvan blijven vooralsnog onduidelijk.

    
Jan Lankreijer
Parkeren: onderdeel van deal tussen PvdA en Leefbaar
De motie van Leefbaar Almere, om de voorgestelde 9,45 % verhoging van de parkeertarieven voorlopig niet door te laten gaan haalde het. Er werd afgesproken dat er gewacht wordt op nader onderzoek (zoals afgesproken). Pas ná het ´parkeerdebat´ in begin 2003 verder over het heikele punt ´betaald parkeren´ (LA wil het geheel afschaffen) gesproken gaat worden. De uitkomst daarvan staat niet vast, maar LA mikt op een verhoging van louter de inflatie(correctie) terwijl de PvdA en ook Groen Links meer voelen voor een mindere verhoging van zo´n 6%. Leefbaar Almere is intussen wel zo realistisch dat afschaffen van betaald parkeren in 2004 (zoals het streven is) niet haalbaar zal zijn.
Zowel het betaald parkeren, Omniworld en het geplande theater (90 Miljoen Euro) maken onderdeel uit van een ´gegroeide deal´ tussen Leefbaar en de PvdA.

Theater van 90 Miljoen onderdeel deal tussen LA en PvdA
Het ´politieke spel´ kwam tijdens de begrotings-behandeling volop voor het voetlicht. Al langer is bekend dat Leefbaar Almere het liefst een paar kleine theatertjes verspreid over de stad wil. De PvdA daarentegen wil het liefst een groot theater, waarin ook het Centrum voor Kunstzinnige Vorming (CKV) wordt ondergebracht. De deal die er ´gegroeid´ is tussen LA en de PvdA moet er voor zorgen dat deze coalitie in stand blijft. De PvdA heeft ´creatief´ meegedacht met LA t.a.v. Omniworld en zal dat ook doen t.a.v. het hoofdstuk ´betaald parkeren´. In ruil daarvoor moet LA echter onvoorwaardelijke steun verlenen aan de wens van de PvdA voor een prestigieus theater van 90 Miljoen Euro.

2 koppies koffie=verhoging OZB
Het uitstellen van de verhoging van het betaald parkeren met 9,45% schiet een gat in de begroting. Wie dat moet gaan betalen is onduidelijk. In ieder geval zal de burger zijn portemonnee daarvoor moeten trekken. Al was het maar doordat een motie die de verhoging van 5% van de OZB-belasting ongedaan moest maken door het college verworpen werd. Wethouder Jan Lankreijer (Leefbaar Almere) deed er wat lakoniek over. "Wat stelt die verhoging nu eigenlijk helemaal voor? Gemiddeld zo´n 8 Euro per jaar per huishouden. De prijs van 2 kopjes koffie op het terras", aldus de Leefbare wethouder.

    
Rob Beuse
PvdA: geen scheiding theater/ckv anders grote problemen
Fractievoorzitter Beuse (PvdA) zei het nog eens duidelijk richting CDA, die een onderzoek wilde naar de kosten van het theater (nu al 90 Miljoen Euro), het CKV en.... de bibliotheek afzonderlijk. Beuse: "We zullen het erover eens moeten worden anders komen er grote (politieke) problemen. De PvdA is niet bereid om scheiding aan te brengen tussen het Theater en de CKV". Volgens Berdien Steunenberg (CDA) beoogde de motie van haar partij dat niet. Bij de stemming over het parkeren bleek de grote eensgezindheid onder de coalitie-genoten. De PvdA, samen met de coalitie stemde voor de LA-motie die de parkeertarieven voorlopig ongemoeid laat. In ruil daarvoor liet Leefbaar Almere haar bezwaren tegen het dure Theater varen.

Bezuiniging op Stadspromotie en Schoor niet aanvaard; alleen LA tegen
Thom Ummels, de direkteur van de Stichting Stadspromotie Almere (SSA) was zichtbaar opgelucht toen tijdens de stemmingen bleek dat de ingeboekte bezuinigingen van Euro 200.000 op de SSA via een motie ongedaan werd gemaakt. Het college vond dat voor die 200.000 Euro de Stichting maar sponsors diende te zoeken. Vooral Joke Knop (Stadspartij) en Bob Fonhof (AlmerePartij) namen het voor de Stichting op. Met alléén de stemmen van Leefbaar Almere (8) tegen is het voortbestaan van de SSA veilig gesteld. Ook de voorgestelde bezuinigingen op welszijnsstichting De Schoor werden door de raad niet aanvaard.

    
Duur cadeautje voor de SSA

Podium
De PvdA wil nog onderzoeken of de exploitatie van het Podium ondergebracht kan worden bij de SSA. Ummels: "Gezien de exploitatietekorten van dat podium zal er dan wel extra geld naar de SSA moeten. Wij gaan natuurlijk niet zonder meer daarop in, dat zou alsnog de doodsteek voor de SSA zijn. Wij zijn een zelfstandige Stichting dus staat het ons vrij op enig moment zo´n ´cadeautje´ te weigeren", aldus Ummels, die best bereid is om een goede oplossing voor het podium op de Grote Markt te zoeken. Desnoods op een andere plek waarin het goed tot zijn recht zou kunnen komen.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-team