Powered by Almere-City.nl

Wethouder Haanstra (PvdA) negeert motie raad

Almere 18 November 2002
Donderdag 14 november is een bijna raadsbrede motie aangenomen. In die motie werd bepaald dat het College ook kleinere groen-aannemers een kans moest bieden om in aanmerking te komen contracten af te sluiten die uitvoering geven aan het onderhoud van de stad. Het plan van het College om de stad op te delen in vier (4) zeer grote zogenaamde ´bestekken´ stuitte de gemeenteraad tegen de borst. Voor het College speelde een rol dat er Europees aanbesteed zou moeten worden. Voor de raad speelde de Almeerse werkgelegenheid een rol. De motie werd niét ondertekend door de PvdA, de partij van verantwoordelijk wethouder Johanna Haanstra.

    
Johanna Haanstra
College negeert raad
Het aannemen van de motie leidde tot grote vreugde bij o.a. de Tomingroep en het bedrijf Boogaard B.V. van de Almeerse ondernemer Bert Gijsberts.
Enige jaren geleden nam Boogaard B.V. ambtenaren van de gemeente Almere van groenvoorzieningen in dienst die bij de gemeente Almere, door het uitbesteden van het onderhoud aan de stad, overbodig waren geworden. Gijsberts is geschrokken van een brief, die in onze handen gekomen is, en die wij hem voorlegden. De Tomingroep was voor een reaktie niet bereikbaar.
Eerder liet de Tomingroep weten dat er maar liefst 80 arbeidsplaatsen op de tocht zouden komen te staan als het voornemen van het College doorgang zou vinden.

Almeerse Werkgelegenheid
Volgens Gijsberts kunnen bedrijven zoals het zijne zo´n groot bestek niet ´behappen´. Zo´n bestek beslaat al het onderhoud in een heel stadsdeel. Het gaat dan over groenonderhoud, het bestraten en onderhouden van pleinen en straten. Van asfalt leggen en weg-en waterbouw heeft het bedrijf Boogaard en de Tomingroep geen verstand. Volgens Gijsberts zou zijn bedrijf om mee te kunnen doen, combinaties met andere bedrijven moeten aangaan die daar wel verstand van hebben. Voor zijn bedrijf alleen is het niet te doen. Bovendien moet een bedrijf aan de gemeente Almere een bankgarantie overleggen die 5% van de aanneemsom van zo´n groot bestek bedraagt.
    
Bert Gijsberts
Dat loopt in de Miljoenen Euro´s. Volgens Gijsberts ziet de bank hem al aankomen. Grote ´jongens´ als Ballast Nedam, of andere bedrijven uit Europa, draaien daar hun hand niet voor om. Vandaar ook dat de ´kleine´ Almeerse ´groenondernemers´ zeer ingenomen waren met de motie van de raad, die het college opdroeg om de bestekken op te delen in kleinere delen, zodat ook deze Almeerse bedrijven ´aan de bak zouden blijven´.

Teleurstelling;brief van College negeert motie raad
Uit de in onze handen gekomen brief die door het College van B&W op vrijdag 15 november, de dag ná de raadsvergadering, aan de diverse belangstellende bedrijven gestuurd is, blijkt dat het College en verantwoordelijk wethouder zich niets aantrekken van de motie van de gemeenteraad. Gijsberts toont zich daarover zeer ontdaan en teleurgesteld. In de brief staat dat de aanbesteding van de 4 bestekken op 6 december gewoon doorgaat. Alsof de raad van Almere geen motie heeft aangenomen.

Haanstra: Ik weet van niks, bovendien is het zondag
Verantwoordelijk wethouder Johanna Haanstra, die wij telefonisch de brief voorlegden, reageert in eerste instantie met stilzwijgen. Of ze commentaar heeft? Dan wil ze weten wie de brief heeft ondertekend. Haanstra: "Ik ken die brief niet. Hoe een en ander gelopen is moet je maandag maar even over bellen........ Neen ik ga er nu niet verder op in. Vrijdag 15 november was ik niet op het stadhuis. Wellicht heeft mijn plaatsvervanger het gefiatteerd. Verder vind ik het zeer vervelend dat je me op zondag belt. Dan ben ik vrij en met mijn gezin en niet met mijn werk bezig. Je belt maandag maar...." (Tuuut tuut tuut en de groeten van Ruud).
De plaatsvervanger van wethouder Johanna Haanstra is Frits Huis van Leefbaar Almere. Hij deelt desgevraagd mede van niks te weten en de brief ook niet te kennen. Hij heeft zeker geen toestemming gegeven om een dergelijke brief uit te doen gaan, zoals Haanstra suggereerde.

De brief en een kort redactioneel commentaar: Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-team