Powered by Almere-City.nl

Over Dichters en Verhalenvertellers

Almere 21 November 2002
Zondag 17 november was er weer, zoals iedere 3e zondag van de maand, een bijeenkomst in Haddock van "Lirakabal" (=Literair Rariteiten Kabinet Almere). Altijd een verrassing wat er gebeurt want ieder die zich geroepen voelt mag zijn of haar gedicht voordragen. Maar wil men dit via muziek doen, dan kan dat ook. Afgelopen zondag was er weer eens veel muziek: van accordeon en gitaar tot viool en zang. Jacolien van der Loos had een lied op Almere geschreven, dat uit volle borst werd meegezongen. Voor de tekst: Lees meer


Dichten zonder mijn hemd te lichten
Zoals gezegd: er werd dit keer meer muziek gemaakt en gezongen dan ´normaal´ waarschijnlijk omdat Sint en Piet de avond ervoor gearriveerd waren. Veel dichtsels stonden in het teken van ´rijmelarij´ maar kennelijk is hier behoefte aan want er werd van harte meegezongen en muzikaal begeleid. Maar ook de serieuze gedichten kwamen aan bod en kregen alle aandacht van de circa 40 geinteresseerde aanwezigen.

    
Mario en Martina op Lirakabal

Lustrum Lirakabal
Initiatiefnemer Peter Schilling vertelde aan het einde van de bijeenkomst dat ´Lirakabal´ binnenkort 5 jaar bestaat en dat dat eigenlijk gevierd moet worden. Waarschijnlijk zal dat januariworden (eind december is moeilijk te plannen voor de meesten), dus zal waarschijnlijk de 3e zondag in januari 2003 worden. De bedoeling is: eerst optredens van dichters, maar uurtje eerder, dus om 14.00 uur (ipv 15.00 uur) tot 16.00 uur. Daarna gezellig een drankje drinken en samen dineren.
Wie daar ook voor voelt, kan zich vanaf nu opgeven bij Peter Schilling tel 036-5315535

Verhalen
Voor de liefhebbers van VERHALEN vertellen of luisteren is er a.s. vrijdag 22 november het "Open-Haard-Verhalen-Huis". Vanuit een partikulier initiatief organiseren Mario en Martina een verhalen-avond in hun woonhuis aan de Klavergriend 39b in Almere-Haven, tel. 036-5348579. Van tevoren opgeven is noodzakelijk want zo enorm groot is hun woning nu ook weer niet! Zij vragen een kleine bijdrage (2.50 euro) in de kosten want behalve een gezellige avond bij de Open Haard, waar verhalen worden verteld, en misschien gedichten, zorgen zij ook voor diverse consumpties, een hapje en een drankje. Vanaf 20.00 uur welkom, dan beginnen ze.
NB wie niet zelf een verhaal wil vertellen, mag ook gewoon luisteren!

Tekst en foto: Greta Verduin