Powered by Almere-City.nl

Wethouder Haanstra belooft het wr

Almere 21 November 2002
Het lokalentekort voor leerlingen in het basisonderwijs dreigt als een molensteen om de nek van wethouder Johanna Haanstra (PvdA) te komen hangen. De protestants-christelijke basisschool De Kraanvogel was toegezegd dat het lokalentekort voor deze school in de Danswijk miv. 1 januari zou zijn opgelost. De wethouder hield zich niet aan haar woord. Tot woede van het schoolbestuur. Nu heeft Haanstra zich de woede op de hals gehaald van het schoolbestuur (Saboa) van de Montessori-school. Die kregen een brief van Haanstra dat zj 4lokalen dienden in te leveren tbv. De Kraanvogel.

Ongenoegens
Voor oppositie-partij de VVD is het beleid van Haanstra volstrekt onacceptabel. Het bestuur van de Montessori-school heeft inmiddels de gemeenteraad van het ´bevel´ van Haanstra op de hoogte gebracht en protest aangetekend. Volgens fractievoorzitter Smeeman (VVD) is de positie van Haanstra niet al te florisant. Volgens hem is in het veleden gebleken dat het politieke leven van onderwijs-wethouders die nit het vertrouwen van de diverse schoolbesturen genieten, niet lang duurt.

    
Johanna Haanstra
Meer blunders; negeren motie
Nog onlangs kwam wethouder Haanstra in opspraak toen zij een brief liet uitgaan naar de diverse ondernemers in Almere, waaruit bleek dat zij zich niets van een motie van de raad wilde aantrekken. In de motie was bepaald dat ook lokale ondernemers een kans moesten kunnen maken om contracten in de wacht te slepen bij het uitvoeren van onderhoud aan de stad. Uit de brief bleek dat de wethouder gewoon op de oude voet doorging. De brief werd door diverse partijen uit de raad omschreven als een ´blunder van de eerste orde´. Over deze kwestie kan het College schriftelijk vragen tegemoet zien.

Onder n dak
Ouders van de Montessori-school en de Kraanvogel zijn het gesleep met hun kinderen over de diverse onderwijs-lokatie over de stad meer dan beu. De Montessori-ouders hebben een aktiegroep opgericht: Onder n dak.

24 Miljoen Guldens
Wethouder Johanna Haanstra heeft nu weer de belofte gedaan dat het lokalentekort (in de Danswijk) per augustus 2003 zal zijn opgelost. De 24 Miljoen Gulden die ex-wethouder Smeeman een jaar geleden beschikbaar stelde om nu juist dit soort huisvestings-problemen op te lossen, zijn volgens de huidige wethouder Haanstra, daar niet geheel aan besteed. Ook is daarvan een deel besteed aan het oplossen van het leraren-tekort in Almere.
De mening van collegepartij het CDA dd. 25 oktober 2002 over de kwestie vindt u hier

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin