Powered by Almere-City.nl

Het college van B&W is totaal geschift

Almere 22 November 2002
Het college van B&W van Almere is niet van plan uitvoering te geven aan een motie van de raad. In die motie werd bepaald dat ook lokale aannemers in aanmerking dienden te komen voor het onderhoud van de stad. Het college echter wilde de stad Almere indelen in vier grote delen, waarop aannemers voor al het onderhoud konden inschrijven. Deze vier ´bestekken´ zouden Europees aanbesteed worden. In die vier ´bestekken´ loopt het onderhoud van het legen van de prullenbakken tot en met het aanleggen en onderhouden van weg- en waterbouwwerk. Een dag na de motie werd een brief gestuurd aan de aannemers dat het college de 4 grote bestekken toch Europees zou aanbesteden. Dit ondanks de motie van de raad, die bepaalde dat alle gevolgen van het afwijken van de Europese aanbesteding voor rekening van de gemeente Almere diende te komen. Vandaag maakt het college bekend dat zij de motie van de raad niet uitvoeren en tóch de vier ´bestekken´ Europees gaan aanbesteden. De lokale aannemers én hun werknemers hebben het nakijken.

Gijsberts: "College is totaal geschift"
Bert Gijsberts van het bedrijf Boogaart B.V. die al jarenlang in Almere op contractbasis in Almere vooral groenonderhoud pleegt in heel Almere is ontsteld: "Het college van B&W is totaal geschift om die motie naast zich neer te leggen. Ze adverteren met "Pendelen werkt niet" , maar dit college vernietigt Almeerse werkgelegenheid." Samen met de Tomingroep, de Drie Landen, Reimert, Knipscheer en zijn eigen bedrijf Boogaart, heeft hij enkele jaren geleden 12 medewerkers van de gemeente Almere overgenomen.

Schofterig van College; sta voor míjn werknemers; drop ze
Deze werknemers hebben eerst hun ontslag moeten indienen bij de gemeente Almere en daarmee al hun rechten (zoals een ABP-pensioen) prijs moeten geven. Was er geen werk bij bijvoorbeeld Reimert en wel werk bij Boogaart, dan kwam de ex-werknemer van de gemeente Almere daar te werken. "Het is schofterig wat het college nu doet. Eerst laten ze hun werknemers gedwongen een ontslagbrief tekenen en wij nemen ze in dienst. Volgens een sociaal statuut mogen ze, als wij geen werk voor ze hebben, ze terug overdoen aan de gemeente Almere. Je snapt wel dat daar niks van komt. Het is de meest schofterige streek die ons nu geleverd wordt. Zij af van hun overtollige werknemers en wij aan de kant gezet door grote jongens van buitenaf die onder de aanbesteding gaan zitten en ons daarmee uit de markt halen. Die gaan gewoon onder de prijs zitten om Almere binnen te komen".

    
Tevreden Coalitie
Droppen op collegekamer
"Voorlopig sta ik voor mijn werknemers, maar het zou mij zwaar tegen vallen als de gemeenteraad het College niet terugfluit. Zo niet...... Dan drop ik die ex-werknemers van de gemeente gewoon op de College-kamer. Kunnen ze daar voor wethouder spelen. Wellicht levert dat dan wel een beter kwalitatief bestuur van de stad op", aldus de getroffen ondernemer Gijsberts die zich afvraag of hij wel goed zalslapen komende nacht.

Wel garanties voor Tomingroep
In een persbericht maakt het college bekend alléén voor de Tomingroep (Sociale werkplaats) een uitzondering te willen maken. Mochten daar ´werkgelegenheidsproblemen´ ontstaan, door de Europese aanbesteding, zal het College zorgdragen voor vervangende werkopdrachten. Bovendien, zo stelt het College zal Europse aanbesteding de Almeers burger, uit het oogpunt van efficëncy, geld besparen. Ondernemer Gijsberts, stelt het College juridische aktie in het verschiet, in verband met de overgenomen werknemers van de gemeente Almere.

    
A.W. Bijl en Johanna Haanstra
Minachting voor raad gesteund door: PvdA, GL, CDA en Leefbaar Almere
Of de gemeenteraad deze zaak over zijn kant laat gaan is afwachten. Maar dat zelfs verantwoordelijk wethouder Johanna Haanstra (PvdA) in deze minachting voor de gemeenteraad gesteund wordt door de College-partijen Leefbaar Almere, het CDA en Groen Links, geeft te denken. De motie van de gemeenteraad werd immers slechts met de stemmen van alléén de PvdA tegen verworpen. Als dé partijen van het ´sociale gezicht´ zoals GroenLinks en het CDA, zich al aansluiten bij de wensen van wethouder Johanna Haanstra (PvdA) om de gemeenteraad te schofferen door deze motie te negeren, ziet het er voor Almere slecht uit. En zeker voor de Almeerse werkgelegenheid. Daarmee wordt de aktie: "Pendelen werkt niet" een compleet lachertje. De Almeerse werknemers van een bedrijf als dat van Boogaart, die door deze aktie van het college ontslagen zullen worden, en..... ook de werknemers van de Tomin-groep die op termijn overbodig worden, zullen zichzelf terugvinden in een file op de Hollandse Brug. Zij lopen kans daar geflitst te worden in het kader van de aktie "Pendelen werkt niet", waarmee de gemeente Almere wil betogen dat het beter is te werken ín Almere dan elke dag in de file te moeten staan. Dié werknemers zal dat een grote rotzorg zijn. Alleen de gemeenteraad kan nog voorkomen dat zij ´geflitst´ worden.

Het besluit van het college Almere Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin