Powered by Almere-City.nl

Spoeddebat raad: GroenLinks steunt oppositie

Almere 26 November 2002
Maandag 2 december 2002 houdt de Almeerse gemeenteraad een spoeddebat (aanvang 19.00 uur). Onlangs nam de gemeenteraad bijna raadsbreed een motie aan die het College opdroeg om het onderhoud van de stad Almere op te delen in kleinere delen. Toen bleek dat het College de motie naast zich neerlegde ontstond grote verontwaardiging bij de kleinere groenbedrijven in Almere. Bij het bedrijf van Bert Gijsberts en ook bij de Tomingroep zou personeel ontslagen moeten worden, als het onderhoud in de stad Europees aanbesteed zou worden, zoals het college, tegen de motie van de raad in, tóch wil. Het totaal aan arbeids-plaatsen dat in Almere, door de opstelling van het College van B&W, verloren dreigt te gaan bedraagt 200.

Leefbaar Almere: "VVD doet aan vriendjespolitiek"
Coalitiepartij Leefbaar Almere liet weten dat, als zij de voordelen van Europees aanbesteden eerder hadden geweten, zij de motie waarschijnlijk niet eens gesteund zouden hebben. Bovendien beschuldigt Leefbaar Almere de VVD er nu plotseling van, dat zij aan ´vriendjes-politiek´ doen. Bert Gijsberts, de directeur van het groenbedrijf Boogaart B.V. is afdelings-voorzitter van de Almeerse VVD.

    
Henk Smeeman
(VVD)
    
Ruud Pet
(GroenLinks)
Gedraai van Leefbaar Almere
Voor Leefbaar Almere genoeg aanleiding om nu plotseling wel achter verantwoordelijk wethouder Haanstra (PvdA) te gaan staan, want het verzoek van Henk Smeeman (fractievoorzitter VVD en oppositieleider) tot een spoeddebat zou voortkomen uit het beschermen van zijn ´vriendje´ Bert Gijsberts. Een vreemde redenatie. Op de PvdA na heeft de hele gemeenteraad in de motie bepaald dat, ongeacht de gevolgen, de stad opgedeeld moést worden in kleinere delen voor het aanbesteden van het onderhoud. Leefbaar Almere zit blijkbaar, via afspraken, zo vast aan de PvdA, dat zij het niet aandurven de democratie te stellen boven het beschermen van PvdA-wethouder Haanstra, die door het negeren van de motie in de problemen dreigt te komen.

GroenLinks steunt als enige de oppositie
Of het negeren van de motie tot repercussies zal leiden voor wethouder Haanstra is dus maar de vraag. De PvdA heeft de motie, als enige, niet ondertekend. Leefbaar Almere zal zich in het spoeddebat waarschijnlijk wel aansluiten bij de PvdA. Het CDA als coalitie-partij zal de coalitie ook niet laten vallen. Alleen coaltie-partij GroenLinks heeft het verzoek van Smeeman (VVD) voor een spoeddebat ondersteund. Wethouder Haanstra (PvdA) en Jan Lankreijer (LA-financiën) zullen het debat vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. Hoe GroenLinks verder zal opereren is afwachten. Een motie van wantrouwen vanuit de oppositie zal waarschijnlijk door GroenLinks, om de coaltie niet in gevaar te brengen,niet gesteund worden.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin