Powered by Almere-City.nl

Almere HavenFestival is een blijvertje

Almere 28 November 2002
Bijna driekwart van de bezoekers van het Almere Havenfestival is van plan om ook weer in 2003 een bezoek te brengen aan dit culturele en recreatieve festival. Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau Almere Marktonderzoek Advies(AMA), dat in opdracht van de Stichting Stadspromotie Almere(SSA) op 6 en 7 september jl. is uitgevoerd.

Steeds beter
Tijdens het Almere Havenfestival hebben medewerkers van AMA bezoekers gevraagd mee te werken aan dit onderzoek. De belangrijkste conclusies zijn dat 65% van de respondenten het Havenfestival al eerder heeft bezocht tijdens het jubileumjaar in 2001 en dat het verwachte herhalingsbezoek in 2003 72% is. De ‘dragers’ van het Havenfestival (Botterdagen, Kunst-en Cultuurmarkt, Klassiek en jongerenconcert) oogsten een hoge waardering. Het klassieke havenkomconcert heeft van de bezoekers een gemiddeld rapportcijfer van 8,2 gekregen. Bijna de helft van de bezoekers vindt het Havenfestival beter dan vorig jaar en iets meer dan de helft combineert het Havenfestival met een bezoek aan horeca en winkels.

    
Varen voor 1 euro

Op naar 2003
Het onderzoek onderstreept het succes van het Havenfestival 2002. De mate van waardering bij de primeur van 2001 is voortgezet en zelfs iets toegenomen. Op basis van dit onderzoek en uitvoerige evaluatie met de deelnemende organisaties zoals Stichting Almeriaantje, Stichting Kamermuziekfestival Almere, Stichting tot Behoud van de Almeerse Botter AM1 en de Afdeling Kunst & Cultuur van de gemeente Almere is besloten de komende jaren door te gaan met het Havenfestival. De resultaten van dit onderzoek worden betrokken bij de opzet van het festival in 2003.

Tekst: SSA
Foto´s: Greta Verduin