Powered by Almere-City.nl

SOS graaft strijdbijl weer op

Almere 28 November 2002
De onderwijs-actie SOS in Almere is weer aktief geworden. Hun ideaal, waarvoor zij flink steun ondervonden van de vorige wethouder voor Onderwijs, Henk Smeeman (VVD) dreigt door de huidige wethouder Haanstra (PvdA) ´om zeep´ te worden geholpen. Het vertrouwen van de groep SOS, die streden voor een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (zml) in Almere was zo groot in het bereikt ´compromis´, dat zij besloten zichzelf op te heffen. De bouw van de school ´De weerga´, een zogenaamde cluster3-school staat op losse schroeven. Genoeg reden voor SOS-Almere om de ´strijdbijl´ weer op te graven.

    
Ontwerp "De Weerga"

De Weerga
In Almere worden kinderen met een handicap zoveel mogelijk ondergebracht bij gewone reguliere basis-scholen. Daartoe werd de Stichting Gewoon Anders in het leven geroepen. Deze wordt ´aangestuurd´ door de Bestuurs Commissie Openbaar Onderwijs in Almere. De ouders, verenigd in SOS-Almere, meenden dat zij de keuze dienden te hebben binnen hun eigen gemeente Almere. Noodgedwongen deden zij hun kinderen (zml) buiten Almere op school. Groot was dan ook de vreugde dat, nog onder wethouder Smeeman (VVD), besloten werd tot de bouw van school ´De Weerga´ op het Fanny Blankers Koen-sportpark waar ook hun kinderen naar school zouden kunnen gaan voor onderwijs dat aan hun handicap tegemoet kwam. Doel bereikt, aktiegroep opgeheven. Nu word de strijdbijl weer opgegraven.

"Gewoon anders" ziet Weerga niet zitten
SOS-Almere is zich rotgeschrokken van de opvattingen van de nieuwe direkteur van "gewoon anders", Grytsje Durkstra, die de school De Weerga helemaal niet ziet zitten, binnen de doelstellingen van Gewoon Anders. Zij wil liever een wat kleinere school. Durkstra: "Dat Smeeman die school begonnen is komt voor zijn verantwoording. Die school past helemaal niet in onze doelstelling. Als ik wethouder was (nu wethouder Haanstra -red-) zou ik de bouw van die school niet voor mijn verantwoording nemen", aldus Durkstra.

Wethouder Haanstra liegt en moet zich verantwoorden
Joke Knop van de Stadspartij Almere vindt dat wethouder Haanstra moet opstappen als zij de raad verkeerd heeft voorgelicht. In de commissie heeft Knop op 24 oktober jl. expliciet gevraagd naar de eventuele problemen rond de school ´De Weerga´. Haanstra zou toen geantwoord hebben dat er niets aan de hand was. Volgens Knop bleek dat de wethouder toen al op de hoogte geweest moet zijn van de problemen die de Stichting Gewoon Anders maakte. Zij voelt zich door de wethouder voorgelogen. Samen met andere oppositie-partijen zal knop de wethouder ter verantwoording roepen.
Ook SOS-Almere beschuldigt de wethouder Haanstra van het verkeerd voorstellen van de gang van zaken richting de raad. Fijntjes wijst SOS-Almere in haar brief (zie Lees Meer) nog eens op de bemoeiienis van het bestuur van het Openbaar Onderwijs Almere; een publicatie in de krant, van bestuursmanager J.Tiemersma (v) van het bureau Openbaar Onderwijs, die tevens voorzitter is van de Stichting Gewoon Anders.

De brief die SOS aan de ouders geschreven heeft: Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
foto: ontwerp De Weerga van site SOS-Almere