Powered by Almere-City.nl

Wethouder Haanstra verzweeg eigen aktie

Almere 29 November 2002
Wethouder Haantra (PvdA) heeft wel degelijk informatie achtergehouden aan de raadsleden inzake de bouw van school "De Weerga". Dat blijkt ondermeer uit in ons bezit zijnde stukken (zie: Lees Meer). Joke Knop (Stadspartij) kaartte de zaak donderdag 28 november jl. in de commissie Maatschappelijke Ontwikkeling weer aan. Reeds eerder had Knop geconstateerd dat wethouder Haanstra in de commissie-vergadering van 24 oktoberde problemen rond de bouw van "De Weerga" voor de raadsleden had verzwegen. Knop vond, en vindt nog steeds dat de wethouder haar biezen dient te pakken voor deze ´doodzonde´.

    
Wethouder Haanstra zei stop
Op 15 oktober stopte Haanstra
het project al

Uit in ons bezit zijnde stukken blijkt dat wethouder Haanstra reeds op 15 oktober het projekt heeft laten stilleggen. De Stichting Gewoon Anders (SGA) had bezwaren tegen de opzet van de nieuwe school. Een direkt betrokkene, doet via de mail verslag van een en ander. In een mail van 15 oktober schrijft hij/zij : "SGA heeft het via de wethouder zover gebracht, dat Roos het projekt heeft moeten stilzetten...." Navraag bij de afdeling voorlichting van de gemeente leert dat het hier Roos Kox betreft. D้ ambtenaar (v) die zich op de afdeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (o.a. nieuwbouw scholen) bezighoudt met het projekt De Weerga. Uit de in onze handen gekomen mail van deze´direct betrokkene´van maandag 21 oktober staat: "Vandaag heeft er een planteam-vergadering plaatsgevonden waarin Roos Kox heeft toegelicht waarom de gemeente heeft besloten het projekt stil te zetten". Almere-City heeft geen reden te twijfelen aan de authenticiteit van de mails. Bovendien blijkt de ´mailer´ goed ingevoerd in de materie.

    
Joke Knop vraagt
Haanstra zweeg
Haanstra deelde de commissie donderdag mee dat zij op vragen van Joke Knop (Stadspartij) in de commissie van 24 oktober verder niet was ingegaan om "de ouders niet ongerust te maken". Bovendien zo stelde Haanstra, had Knop de verkeerde vragen gesteld. Haanstra had er zelfs de banden op nageluisterd en geconstateerd dat Knop gevraagd had wanneer de eerste paal voor De Weerga nu eindelijk eens de grond in ging. Vervolgens heeft Haanstra verder over de problemen die speelden niets gezegd. Haanstra verdedigt zich, dat met het bekend maken van de problemen, alleen onrust gezaaid zou worden.

Kwalijk; wethouder moet opstappen
Knop vindt het nog steeds kwalijk dat de wethouder er zich zo probeert van af te maken. Zij vindt dat de wethouder wel degelijk de raad niet heeft ingelicht, zoals een wethouder behoort te doen. Zij is niet van plan het erbij te laten zitten. Wellicht kunnen de bijgaande stukken haar helpen zich te ori๋nteren voor haar nieuwe confrontatie met wethouder Haanstra. Uit die stukken blijkt immers dat het wethouder Haanstra zelf is geweest die reeds op 15 oktober het projekt heeft laten stilleggen. En op 21 oktober heeft ambtenaar Roos Kox in een planteam-vergadering uitleg gegeven waarom Haanstra het projekt had laten stilleggen. Dat wethouder Haanstra daarover niets aan de raadsleden wilde vertellen om ´ouders niet ongerust te maken´ is voor de raadsleden niet te verteren. Jan Boone van D´66 wil dat wethouder Haanstra zich tegenover de gehele gemeenteraad verantwoordt.

Belastende stukken: Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin
Montage: Rob Franken