Powered by Almere-City.nl

Over "architektuur" en "milieu"

Almere 30 November 2002
Donderdag 28 november vonden er twee heel verschillende bijeenkomsten plaats van organisaties die ´eigenlijk´ erg veel met elkaar te maken hebben. Jammer alleen dat men elkaars bestaan en vooral elkaars bezigheden niet goed kent! CASLa, het Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap Almere en de afdeling Milieu van de gemeente Almere

    
Barbara Nieuwkoop en Dick Regenboog
CASLa ... over Architektuur
´s Middags het CASLa Sponsor Event, zoals de naam al zegt: een uitnodiging naar de sponsors. CASLa krijgt jaarlijks van de gemeente Almere, tot op heden, een vast bedrag. Voor extra aktiviteiten is zij verplicht, zowel door de gemeente als door geldgebrek, om zelf voor extra sponsorgelden te zorgen. Tijdens de bijeenkomst in Villa Vantuti in Almere-Haven, wilde CASLa laten weten wat zij de afgelopen 6 jaar tot stand had gebracht. CASLa heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een centrum voor kennis en informatie op het gebied van Architektuur en Landschap. Tijdens de Bouw-Expo ´(Ge)Wild Wonen bijvoorbeeld, heeft CASLa in 10 dagen tijd 450 rondleidingen gegeven over deze buiten-expositie. Waar CASLa momenteel hard aan werkt, is het opzetten van een Dokumentatie-centrum voor Architektuur & Stedenbouw. De bijeenkomst stond in het teken van de presentatie van een boekwerkje "CASLa 1996-2001", een verslag van de aktiviteiten van stichting CASLa. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan drs. Dick Regenboog van Latei projektontwikkeling.

Jubileumboek over 6 jaar aktiviteiten
Barbara Nieuwkoop van CASLa overhandigde hem het ´Jubileum´-boekje en benadrukte dat sponsors onontbeerlijk zijn voor een goed funktioneren van deze organisatie, juist doordat hierdoor "extra" aktiviteiten mogelijk worden.
    
Genodigden
In dit boekje van 62 pagina´s wordt een op-somming gegeven van alle aktiviteiten van CASLa sinds 1996. Van Winteravonden, Exposities, Prijsvragen tot een Dokumentatiecentrum in een eigen ´onderkomen´. Het liefst zouden ze een drijvend paviljoen in het Weerwater hebben. In dit boekje mogen ook een 17-tal mensen hun mening geven dmv een foto van hun favoriete plek in Almere. (deed mij even denken aan het idee van Francine Zubeil die circa 4 jaar geleden een grote expo had -met datzelfde thema- in Museum De Paviljoens. Zij plakte ´slides´, grote doorzichtige foto´s, tegen de ramen. Daarna kregen de genodigden een presentatie over ´Almere-Poort´ te zien. Zeer interessant voor de vele aanwezige projektontwikkelaars en consorten.

Discussie over "Milieuplan Almere 2003-2007"
´s Avonds startte de formele inspraakperiode Milieuplan Almere 2003-2007 in de Burgerzaal van het Stadhuis Almere. Heel veel verschillende milieu-´aktivisten´ en geinteresseerden waren aanwezig om kennis te nemen van het Milieuplan (oktober 2002) en de Milieu-verkenning Almere 2000-2010 (definitief rapport febr.2002). Arie Voorburg (Novio Consult) was de avondvoorzitter en Heleen Visser, wethouder Milieu, sprak een welkomstwoord.

    
Milieuplan Almere 2003-2007

Forum
Achter de tafel op het podium zaten: Otto Telkamp van de VBA (=bedrijfskring Almere), Gerard Evers, Milieuraad Almere en prof. Lucas Reijnders, van de Universiteit van A´dam. Allereerst een toelichting, waarna het forum reageerde en vervolgens discussie met de zaal. Het duurde even voor er gereageerd werd maar toen was het hek van de dam: zelfs de pauze werd benut voor alle vragen en opmerkingen vanuit het publiek. De belangrijkste opmerkingen betroffen veelal de ´duurzaamheid´. Vanuit het bedrijfsleven wordt daar anders tegenaan gekeken dan als milieu-freak. Ook de kosten kwamen ter sprake, hoewel dat volgens Reijnders vaak geen probleem hoeft te zijn .... als je maar in een vroegtijdig stadium al rekening houdt met een bepaalde manier van bouwen. Creatief zijn, is de opgaaf! Gevraagd naar een eventuele samenwerking met CASLa bleek dat veel aanwezigen niet eens wisten wat CASLa precies is, laat staan wat zij doet.... Toch houdt CASLa zich bezig met architektuur en landschap......Tijd dus voor een nadere kennismaking, denk ik zo.

Het Milieuplan bestaat uit 2 dokumenten:
  • een Milieuplan. daarin staat centraal hoe milieu- en leefkwaliteit en duurzaamheid bij ontwikkeling en beheer van Almere ingevuld of verder onderzocht moet worden.
  • Milieuprogramma. Hierin wordt de personele inzet en beschikbaar budget voor reguliere taken en de in het Milieuplan benoemde projekten genoemd.
    Een uitgebreid (concept)plan dat na deze eerste presentatie zeker nog aan de orde gaat komen!

    Tekst en foto´s: Greta Verduin