Powered by Almere-City.nl

Feestelijke CBA bijeenkomst

Almere 01 December 2002
Tijdens de Beraadsgroep van het CliŽnten Beraad Almere (CBA) op 12 december 2002 zal het CBA een overzicht geven van alle grote activiteiten waar tijd in is gestopt. Het CBA zal dan laten zien wat er in hun tienjarig bestaan bereikt is. Ook probeert het CBA dan aan te tonen dat Ad Melkert een belangrijke rol als politieke postbode heeft gespeeld.

    
Politieke postbode
Het CBA
Het CliŽnten Beraad Almere organiseert bijna elke maand een Beraadsgroep. De deelnemers aan de Beraadsgroep komen bij elkaar in buurthuis ít Kardoes. Almeerders met een minimum-inkomen zijn vanaf 13:00 uur van harte welkom bij de Beraadsgroep. Elke Beraadsgroep heeft een thema. Van elke Beraadsgroep maakt het CBA een verslag, dat de deelnemers thuisgestuurd krijgen. Daarbij krijgen ze dan een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst. Uit het verslag pakt het CBA opmerkingen, vragen en structurele problemen op zij iets aan zouden kunnen doen. Ook sturen zij het verslag van de Beraadsgroepen naar de afdeling sociale zaken van de gemeente. Tijdens het overleg tussen CBA en sociale zaken kan de inhoud van een Beraadsgroep dan ook aan de orde komen.

Geen menskracht
Het CBA heeft geen menskracht waarmee persoonlijke problemen kunnen worden opgelost. Daar zijn de gebruikelijke hulpverleningskanalen voor. Het CBA komt wel in actie als er een structureel probleem blijkt te zijn, waarbij het over kwesties gaat die meerdere personen raken. Daarover kan het CBA contact opnemen met een instantie om de problemen uit de wereld te helpen. De deelnemers aan de Beraadsgroep krijgen een bescheiden onkostenvergoeding. Het CBA zorgt voor koffie of thee. De deelnemers aan de Beraadsgroep kunnen zelf aangeven welk onderwerp bij de volgende bijeenkomst centraal staat.

12 december a.s.
De Beraadsgroep op 12 december 2002 zal een duidelijk feestelijk tintje hebben. Wie deel wil nemen aan de feestelijkheden moet dat even melden. Dat kan, per email, bij Henk Hut. Hij is ook telefonisch bereikbaar op nummer 036-5366348.
Buurthuis Kardoes is te vinden in Almere Stad aan de J.G. Suurhoffstraat 45.

Tekst: Rob Franken
Foto: TV