Powered by Almere-City.nl

Raad struikelt over aanbesteding groenonderhoud

Almere 03 December 2002
De dag na de begrotingsbehandeling presenteerden wij een primeur. Nadat definitief duidelijk werd dat het College van B&W de motie van de raad, inzake het Europees aanbesteden van het onderhoud van de stad, naast zich neer zou leggen, vroeg de VVD een spoeddebat (interpellatie) aan. Wij voorspelden al dat het College ook van de Groen´flinkse´ opstelling van GroenLinks Almere weinig last zou hebben. En inderdaad.

Raadsleden in collegekamer bewerkt; Leefbaar ´om´
De motie die tijdens de begrotingsbehandeling 21 november bijna raadsbreed werd aangenomen was erop gericht om ook kleine aannemers in Almere de kans te geven om in eigen stad aan het werk te blijven met hun merendeels Almeerse werknemers. Tijdens het spoeddebat bleek dat het College daarvóór een bijeenkomst had belegd met alle fractievoorzitters. Hierna werd duidelijk dat Leefbaar Almere ´om was gegaan´,en hun eerdere steun aan de motie introkken. Op de website van Leefbaar Almere verschenen toen berichten dat de VVD aan vriendjespolitiek zou doen, omdat één van de Almeerse bedrijven geleid wordt door de lokale voorzitter van de VVD.
    
Leefbaar: VVD-tje pesten
Jeroen Mulder (LA) suggereerde dat tijdens het spoeddebat nog eens, wat hem op een afkeurende reactie van Berdien Steunenberg (CDA) kwam te staan. Overigens is de algehele opvatting dat de hele kwestie vooral staat in het teken van het "Vvd-tje" pesten, die het vooral bij vroegere coalitie-genoot PvdA moet ontgelden, welke laatste zich klinkvast heeft gebonden aan LA, die van hetzelfde hout gesneden is.

Europees aanbesteden verplicht?
Volgens het College was Europees aanbesteden verplicht. Gasman (VVD) betwijfelde dit en onderbouwde dit met juridische opvattingen, waaruit zou blijken dat het cultuur/technische onderhoud (het ´groen´) geheel niet Europees hoefde. Zijn conclusie was dat het College aan de lokale werkgelegenheid geen prioriteit gaf en dat dus de raadsmotie uitgevoerd diende te worden. Wethouder Lankreijer (LA) en Haanstra (PvdA)
    
Wethouder Haanstra
betoogden dat de aanbesteding al liep en niet zomaar, zonder kans op grote claims, gestopt kon worden. Hoewel Haanstra toegaf dat de informatie aan de raad in de begrotingsbehandeling beter had gekund, wees zij erop dat het beleid van Europees aanbesteden reeds in 1998 in gang was gezet met goedkeuring van de raad. Omdat de huidige nieuwe raad dat niet meer op het ´netvlies´zou hebben zijn er misverstanden ontstaan. Volgens Haanstra is de lokale ondernemers in 2002 aangegeven dat het onderhands aanbesteden afgelopen zou zijn en dat zij voortaan in de openbare Europese aanbesteding mee zouden moeten doen.

GroenLinks en CDA stemmen met College mee
Een nieuw ingediende motie, waarin het groenonderhoud uit de 4 aan te besteden bestekken zou worden gehaald en zou worden gegund aan de lokale aannemers, werd met 24 tegen 13 stemmen verworpen. Ook GroenLinks en het CDA, die regelmatig een applausje van de bedreigde Almeerse werknemers kregen, stemden tegen deze motie, ondanks de bombarie die GroenLinks vooraf had gemaakt en zelfs het College een val in het vooruitzicht had gesteld.

    
Bedreigde werknemers

Hoe verder? baangaranties
Het College heeft baangaranties in het vooruitzicht gesteld voor de werknemers van de Tomingroep en voor de ex-werknemers van de gemeente die door de Almeerse groenbedrijven in dienst zijn genomen. Voor de overige werknemers (200) verplicht het College zich in te spannen om deze onder te brengen bij de bedrijven die op de bestekken hebben ingeschreven. Voor de goede orde; het zou dus kunnen dat een Italiaans of Frans bedrijf voortaan het onderhoud in Almere gaat verzorgen. Bert Gijsberts van Boogaart B.V. heeft met een combinatie van bedrijven ook ingeschreven. Hij hoopt een goede aanbieding te hebben gedaan.

    
Jan Boone (D66)
Raad gevallen; geen raadsbesluit
Opvallend was de mededeling van raadslid Boone (D66) aan het slot van het debat. Hij had laten uitzoeken door de griffie of er nu wel of geen raadsbesluit (zoals college beweerde) over Europees aanbesteden was genomen. Volgens Boone bleek zulks niet het geval (zie video).

Niet interessant
Maar voor de collegepartijen leek dit politiek ook totaal niet interessant. Leefbaar Almere was al omgegaan in het ´achterkamertjes-overleg´ met het College. GroenLinks, die vooraf het college een val in het vooruitzicht stelde, bleek de werkgelegenheid toch niet zo belangrijk te vinden als het voortbestaan van de coaltie. En het CDA, dat ook regelmatig een applausje van de tribune kreeg, bleek ook de werknemers toch niet zo hoog te hebben als eerst leek.

Kortom, zo viel in de wandelgangen te beluisteren, niét het college was gevallen maar....de gemeenteraad.


 Almere-City Video Nieuws
Interview Jan Boone (klik op bovenstaand plaatje)

Wilt u de video op uw harde schijf zetten en rustig bekijken?
Klik met de rechtermuisknop op deze link en sla het bestand op (960 KB)

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en Rob Franken
Video & montage: Rob Franken