Powered by Almere-City.nl

Nieuws uit Allochtonenland: de Moskee

Almere 11 December 2002
Van onze medewerker Ali Serrai, ontvingen wij een bijdrage over de vergadering van 10 december jl. waar de komst van een moskee in de wijk ´Tussen de Vaarten´ centraal stond. Ali Serrai heeft al eerder column-achtige bijdragen geleverd. Hierbij zijn nieuwste.


Kleur bekennen bij de raad
Gisteren heb ik de extra vergadering van de commissie, dienst maatschappelijk ontwikkeling, bijgewoond. Met het motto praat met de raad, is er een kans gecreŽerd voor beide partijen om hun standpunt krachtig naar voren te brengen. Het motto had voor mij best veranderd mogen worden in: "Kleur bekennen bij de raad". De burgemeester opende de vergadering en gaf de gelegenheid aan de sprekers om hun standpunt naar voren te brengen.

    
Rob Wammes
Nalatige gemeente en High-tech image
Rob Wammes en zijn medesprekers ( 6 in totaal), scharen zich achter het bestemmingsplan. Ze vonden dat de gemeente nalatig is geweest in de manier van communiceren en het informeren van haar bewoners en dat diezelfde gemeente haar fouten moet erkennen. Op den duur zou de moskee alleen overlast aan de bewoners bezorgen (denk aan parkeer overlast, geluidsoverlast, etc....) De directeur van centerfold vindt dat de bouw van een moskee in de omgeving de Ďhigh-techí uitstraling van de bedrijven kan beschadigen. Gelul natuurlijk. Er zitten bij de meeste mensen achterliggende gedachten; een moskee mag best gebouwd worden maar niet in mijn omgeving, a.u.b.....

Niet polariseren
De mensen worden erg emotioneel en agressief als ze het gevoel hebben dat ze in hun geluk aangetast worden. Immers het geluk mag best gemeten worden aan de waarde van hun bezit...dus een moskee naast mijn huis tast de waarde aan van mijn bezit... De conclusie is al gauw getrokken. Er zijn 3 moskeeŽn gebouwd in Almere en bij alle drie procedures zijn de omwonende hevig aan het procederen geslagen. Je hoort dit nooit met de bouw van een kerk of.. Maar ik moet er mee ophouden anders ben ik ook bezig de zaak aan het polariseren.

Ar-raza
Namens stichting Ar-raza, was de heer Maraboe aan de beurt. Bedaard maar ook bewust van het feit dat de stichting in haar gelijk stond ging hij inhoudelijk op de zaak in. Bovendien vond hij dat de stichting zorgvuldig te werk is gegaan en dat de stichting niet door alle procedures heen, het kind van de rekening moet zijn. Ze hebben rechtens een plek van de gemeente gekocht en willen graag beginnen met de bouw. Na heen en weer touwtrekken en onderling vragen stellen, was de beurt aan de politiek om vragen te stellen
    
Ruud Pet (GL)


De politiek
Het optreden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks was helder en objectief. Vooral het optreden van GroenLinks-voorman Ruud Pet was buitengewoon goed. Zijn voornaamste vraag was, waarom men vindt dat de moskee alleen maar overlast in de buurt zal brengen? Die vraag werd nauwelijks beantwoord. De andere partijen hebben zich nauwelijks in het debat gemengd. "Je moet niet proberen van 2 walletjes te eten", zei mijn moeder eens tegen me. "Je moet in het leven kleur bekennen". Maar ja; in de politiek weet men dat men bij dit soort onderwerpen beter zijn mond dicht kan houden. Jammer, omdat dat soort discussies vaak alleen op internet worden gevoerd....

Is Almere multicultureel?
Ten slotte wil ik ook mijn vragen stellen: "Is Almere een multiculturele stad? Kan Almere dit soort zaken rationeel behandelen?" ..... Vragen die door sommigen als lastig beschouwd worden, maar bij sommigen ook totaal niet aan de orde zijn. Ik ben benieuwd...

Het kan in Almere.........

Tekst: Ali Serai
Foto´s: Greta Verduin