Powered by Almere-City.nl

12 december: Almeerse raad in spagaat

Almere 12 December 2002
Op 12 december wordt in de raadsvergadering definitief besloten over de jongste voorstellen van het College inzake Omniworld. Het College stelt voor om de N.V. Sportcomplex Almere te ontmantelen. Op grond van onderzoeken zou blijken dat betaald voetbal best kan in Almere en op korte termijn zelfs zonder steun van de gemeente. Basketbal en Volleybal zouden echter zorgenkindjes zijn die tot in lengte van dagen een beroep op de gemeentekas zouden moeten doen. En toch kiest het College voor Basketbal en Volleybal.

Multi-Europees
De Europese aanbestingsregels spelen de laatste tijd in allerlei onderwerpen in Almere een rol. Was dat al zo bij de aanbesteding van het onderhoud in de stad; ook speelt het een rol in het besluit dat de raad op 12 december 2002 moet gaan nemen. Vorige week nog heeft het College aan de raadsleden bekendgemaakt dat er risico´s aan de constructies rondom Omniworld zitten. 12 december zal de Almeerse raad daarmee zitten; een niet te voorkomen spagaat. Met deze special proberen wij die ´spagaat´ voor de lezer en ook voor de raadsleden nog eens ´van´ het netvlies te halen.

Europees aanbesteden
Ja dat moest van de raad bij het aanbesteden van het onderhoud in de stad. Door dit besluit heeft de raad een kleine 100 arbeidsplaatsen de stad uitgejaagd. Was dat noodzakelijk? Lees meer
Opdeling van de bestekken had deze werkgelegenheid voor Almere behouden.

Betrouwbare partners voor Almere?
Enkele namen die de Europese aanbesteding voor het stadsonderhoud hebben ´gewonnen´ zijn: Ballast Nedam, Koop Tjuchem en Volker Stevin. Waarom zijn deze winnaars blijkbaar wel betrouwbare partners en was Eurowoningen dat 21 september j.l., volgens Leefbaar Almere, niet? Lees meer
Is Leefbaar Almere inzake de aanbesteding van Basket- en volleybal "produkten" dan multi-Europees bezig?

Openbaar onderhands produkten afnemen; staatssteun profsport.
In de jongste voorstellen van het College voor de raad van 12 december zijn enige wijzigingen aangebracht. De rechtstreekse subsidie voor de huur door de basket- en volleyballers voor de topsporthal in Almere Poort wordt geschrapt omdat de adviseur van de gemeente, drs.Ranner, stelt dat het ongeoorloofde staatssteun is, wat volgens de Europese regels verboden is. Toch wordt de inkoop van produkten, wat in feite een U-bocht is om de spelerssalarissen van de clubs te betalen, in het voorstel gehandhaafd. Lees meer
Dit lijkt niets anders dan tegen een vooraf vastgesteld bedrag onderhands aanbesteden.

    
Frits Huis (LA)
Wethouder gaat multi-Europees
Wethouder Huis (LA) stelt voor om het exploitatie-tekort van de profclubs Basket- en Volleybal ´af te dekken´ door van die clubs produkten in te kopen ten behoeve van de breedtesport (jeugd). Dat kost zo´n 450.000 Euro. De directe subsidie in de zaalhuur (ook zo´n 450.000 Euro) is van de baan. Maar wethouder Huis liet in een interview doorschemeren dat de oplossing is om meer produkten van de sportclubs in te gaan kopen. Die constructie is ervoor bedoeld om de Europese regelgeving, waar Ranner voor waarschuwt, te omzeilen. Ranner stelt dat ook die constructie (inkopen van producten) in strijd is met de Europese regelgeving. Zal de raad met dit voorstel om 900.000 per jaar onderhands aan te besteden meegaan? Lees meer

Christmas-Carroll
Het is net een kerstsprookje. ´Scrooge´ komt tot inzicht dat alle opvattingen over betrouwbare partners en een betrouwbare overheid die zich aan de Europese regels wil houden, overboord gezet kunnen worden. Open de kas van de gemeente Almere om kadootjes (produkten) te kopen. Besteed de klus niet aan, maar gun hem onderhands aan de Clubs Volley- en Basketbal. Laat de prijs niet afhangen van de markt, maar bepaal gewoon de tekorten die ´afgedekt´ moeten worden door de gemeentekas.

Als de kerstgeest (lees de gemeenteraad) uit het gelijknamige Kerstverhaal het wil, zal het zo geschieden. De werknemers die nu ontslagen worden omdat de gemeenteraad zo nodig wl Europees wilde aanbesteden inzake het onderhoud van de stad, zullen Scrooge niet met een kalkoen op de stoep vinden.

Tot slot is het aan de individuele raadsleden, niet gehinderd door fractiediscipline, te bepalen of zij zich op 13 december na ´the night before´ ´sochtends oprecht in hun eigen netvlies kunnen bekijken....in de nietsverhullende spiegel.

Tekst: Ruud van den Bosch en Rob Franken
Foto´s, cartoon en montage: Greta Verduin en Rob Franken