Powered by Almere-City.nl

Leefbaar Almere: Betaald voetbal zieke bedrijfstak

Almere 13 December 2002
Dat het betaald voetbal uit de nieuwe plannen voor Almere Poort zijn gehaald vindt de fractie van Leefbaar Almere prima. Fractievoorzitter Nico van Duijn noemde het betaald voetbal een ´zieke bedrijfstak´, die gelukkig uit de plannen was gehaald. De consessie die Leefbaar Almere doet, om toch gemeenschapsgeld te stoppen in sporten als Basket-en Volleybal, noemde van Duijn, ´in het belang van de stad´. Hij benadrukte in de gemeenteraad (12 dec.) dat de gemeentelijke subsidies ten goede kwamen aan de breedtesport (jeugd). Aan de ´luchtbakkerij´ van de N.V. Omniworld mét betaald voetbal was een einde gekomen, zo stelde Van Duijn.

    
Frits Huis
Raad steunt inkopen produkten
Geen van de raadsleden deed er moeilijk over. Wethouder Huis (LA) zette in het begin van de vergadering uiteen dat hij op dit moment geen garantie kon geven of deze constructie genade zou kunnen vinden in de ogen van de Europese commissie. Hij had hier wel met de expert en raadgever van de gemeente Almere, drs. Ranner, over gesproken.

Expert Ranner
Ranner op de publieke tribune aanwezig verklaarde tegenover Almere-City dat Huis gerust kon zijn. De constructie van dit College was volledig ´Europroof´. Ranner: "Als de produkten die afgenomen worden van de clubs Volley- en Basketbal goed omschreven worden én...... de prijs die de gemeente er voor betaalt marktconform is, is er niets aan de hand. Bovendien worden de produkten ingekocht voor de amateur-breedtesport en niét ten behoeve van een topsport-bedrijfstak. Dat is het verschil", aldus drs. Ranner die als een expert op het gebied van Europese regelgeving beschouwd mag worden en al lange tijd als adviseur van de gemeente Almere optreedt.

Spelers moeten werken voor hun geld
Het kan dus niet zo zijn dat, om zo snel mogelijk van de zaak af te zijn, er een managements-cursus of jeugd-clinic wordt ingekocht voor exhorbitant hoge bedragen. Dat zal Europa niet pikken. Ranner voorspelde wel dat de clubs nog de nodige moeite zouden hebben om aan hun verplichtingen te voldoen: "De spelers zullen er wel moeite mee hebben. Ze kunnen zich er niet vanaf maken om bijvoorbeeld vrijkaartjes aan scholen te verstrekken om wedstrijden te bezoeken", aldus Ranner tegenover Almere-City. Nico van Duijn (LA) liet aan het begin van de vergadering al weten blij te zijn met de oplossing van het College: "De spelers zullen moeten werken voor hun geld"; waarmee Van Duijn nog eens zijn afkeer van betaalde profsport ten toon spreidde.

Betaald voetbal; om de tuin geleid
Een dag voor de raadsvergadering was bij de raad een brief binnengekomen van de voetbal-club FC-Omniworld. Onder het motto ´gelijke monniken, gelijke kappen´ wilde de hele raad dat het College op grond van het binnengekomen stuk met de FC-Omniworld in gesprek zou gaan. FC-Omniworld presenteerde een sluitende begroting, een licentie betaald voetbal in het jaar 2003 en vroeg voor het ´op start komen´ in het Fanny Blankers Koen-park een gemeentegarantie. Wethouder Huis hield wat slagen om de arm, maar zegde ten slotte toe de wens van de raad te respecteren en met de betaald-voetbal-club om tafel te gaan. Hij vroeg zich richting raad wel af of de "monniken allemaal gelijk zijn en hoe duur de diverse kappen zouden uitpakken".

    
Ruud Pet (GL)
Groen Links: Huis neemt raad niet serieus
GroenLinks-voorman Ruud Pet nam vanwege zijn voorzitterschap van de Enquete-commissie Omniworld, niet deel aan het debat, maar kon zich niet inhouden: "Ik heb toch het gevoel dat wethouder Huis de wensen van de raad niet helemaal serieus neemt. Wethouder Huis leidt ons om de tuin". Huis liet zich niet van zijn stuk brengen en reageerde rustig dat hij de toezegging om met de FC-Omniworld om tafel te gaan zitten al gedaan had. Dat hij daarbij ook een inhoudelijke opmerkingen over de door de FC-Omniworld ingediende begroting op 1 A-4tje had gemaakt, was zijn goedrecht. De ´ruzie´ werd door burgemeester Ouwerkerk gesust. De raad toonde zich ingenomen met de toezegging van wethouder Huis. Het ziet er naar uit dat ook betaald voetbal op korte termijn zijn entree zal maken in Almere.

De ontbrekende publiekstrekker; GL wil maatschappelijke relevantie
Nog steeds ontbreekt in de plannen van het College een publiekstrekker. Een motie van de zijde van LA om een peiling te laten doen, waarna een lijstje via een enquete aan de Almeere bevolking kan worden voorgelegd, wordt, met uitzondering van GroenLinks, door de raad aangenomen. GroenLinks ziet de bui al hangen en is faliekant tegen voorzieningen die het milieu zullen belasten. Al in een eerdere discussie had GL laten weten een Snowdome totaal niet te zien zitten. Willy-Anne van der Heijden betoogde dat de voorziening ´maatschappelijk relevant´ moest zijn. Volgens haar hield dat in dat het vooral voor Almeerders bedoeld moest zijn. Dit kwam haar op een ´afstraffing´ van Henk Smeeman (VVD) te staan die al eerder betoogde dat een dergelijke publiekstrekker ook niet zonder gemeenschapsgeld in stand kan blijven, zoals landelijk bleek. Als nu ook nog GroenLinks een typisch lokaal Almeers dingetje wil neerzetten kan er geen geld verdiend worden, volgens Smeeman, die bovendien nog eens aangaf geen boodschap te hebben aan de milieu-eisen van GroenLinks. Groen Links kreeg verder geen steun vanuit de raad en kon na afloop haar wonden likken.

Coalitieplaats
Heel wat minder fier dan anders liep Ruud Pet de trappen af na afloop. Een trek op het gezicht die doet vermoeden dat GroenLinks binnen de coalitie een heel wat mindere plaats inneemt dan GroenLinks zelf gedacht had.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-team