Powered by Almere-City.nl

Anti moskee; juridische akties in verschiet

Almere 18 December 2002
De groep bewoners die ageert tegen de komst van een moskee in de wijk ´Tussen de Vaarten´ dreigt met Juridische procedures als de gemeenteraad donderdag 19 december haar goedkeuring hecht aan de komst van een moskee op het bedrijventerrein Het Atelier. Daarvoor zullen de bewoners een stichting in het leven roepen die tot doel heeft de komst van de moskee juridisch aan te vechten.

Praat met de raad; geen antwoorden
Op 10 december jl. spraken de bewoners, in het kader van ´praat met de raad´ met de politieke vertegenwoordigers en burgemeester Ouwerkerk. Na afloop liet burgemeester Ouwerkerk weten dat zaken in de communicatie met de - toekomstige- bewoners en bedrijven fout waren gelopen. De bewoners hebben een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om informatie boven tafel te krijgen. Daar konden ze wel mee ophouden, zo liet ´het stadhuis´ weten, want de betrokkenen zouden alle informatie krijgen.
Groot is de verbazing van de bewoners dat het verslag van de bijeenkomst ´Praat met de raad´ en antwoorden op de diverse vragen al op het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) van Almere is te vinden. Dat verslag geeft op een aantal vragen geen antwoorden en bevat nogal wat lacunes, vindt Bas aan de Wiel.

Valse voorlichting; geen antwoorden
Op de vraag van de bewoners hoe de subsidie aan de Moskee tot stand is gekomen, via een korting op de grondprijs, wordt geen antwoord gegeven. Ook wordt er geen antwoord gegeven op de vraag hoe het mogelijk is dat, in strijd met het bestemmingsplan, de moskee een 40% grotere kavel van 3500 m2 heeft weten te verwerven, terwijl de maximaal toegestande grootte 2500 m2 is. Naast de stelling dat als de toekomstige bewoners/bedrijven geweten zouden hebben dat er een moskee zou komen zij zich daar niet hadden gevestigd, beschuldigen zij de gemeente van het geven van ´valse voorlichting´. Als voorbeeld noemt Aan de Wiel dat de gemeente schriftelijk liet weten dat een vestiging van een moskee, een levensbeschouwelijke instelling, op het bedrijventerrein mogelijk zou zijn. De pagina´s uit het bestemmingsplan echter, waaruit zou blijken dat dit nu juist niet kan, werden voor de bewoners achtergehouden.

Juridische aktie
Aan de Wiel en zijn medestanders laten weten, dat mocht de gemeenteraad aan B&W het groene licht geven voor de afwijking van het bestemmingsplan, zij zich met alle mogelijke juridische middelen daartegen zullen verzetten. De groep wil daar zelfs een aparte stichting voor in het leven roepen.

Tekst: Ruud van den bosch
Picture: Rob Franken