Powered by Almere-City.nl

Onder voorwaarden toch moskee op Het Atelier

Almere 19 December 2002
De woordvoerder van de groep kavelkopers en omwonenden van ´Het Atelier´ is toch bereid een moskee te tolereren op het bedrijventerrein. Dat schrijft Rob Wammes aan de voorzitter van Leefbaar Almere, Wim Husmans,in een persoonlijke e-mail, die door Wammes ook gestuurd is aan de pers. Wammes roept Leefbaar Almere op om vandaag, 19 december, afstand te nemen van het College van B&W, inclusief de eigen LA-wethouders.

    
Wim Husmans (LA)
Tegen, maar niet anti...
In zijn schrijven aan de voorzitter van Leefbaar Almere reageert Wammes op een opmerking van Husmans op de site van LA. Wammes geeft nogmaals aan dat hij helemaal niet anti-moskee is, maar wel tegen een moskee op ´Het Atelier´ zoals voorgesteld door het College. De kavels, zo schrijft Wammes, zijn bedoeld voor kleinschalige aktiviteiten met een bedrijfsmatig karakter. Daar valt een moskee niet onder, volgens Wammes. Van Oostrum, van het bedrijf Centerfort, vond eerder dat een moskee niet past in het ´high-tech´ karakter dat Het Atelier zou gaan kenmerken. Wammes betoogt in zijn schrijven aan Leefbaar Almere, dat de kavels bedoeld zijn voor bijvoorbeeld een dierenartspraktijk, maar niet voor een grootschalige voorziening als een moskee.

    
Kleinschalig
Voorwaarden; als dan...
Wammes geeft in zijn schrijven aan onder welke voorwaarden een moskee wel mogelijk is op Het Atelier. Wammes: "Als er al een moskee zou moeten komen, dan wel op de oorspronkelijke (woon/werk!) kavel van 2300m2, tegen een niet-gesubsidieerde grondprijs van 86,07 per m2 in plaats van 45,38, voorzien van een duidelijk bedrijfsmatig karakter en in die zin dan ook vergelijkbaar met de op "Het Atelier" gewenste bedrijven, met een bouwhoogte die niet hoger is dan 12 meter, een voorgevel die voor minimaal 60% in de rooilijn is geplaatst, met uitsluitend parkeergelegenheid op eigen terrein, en keiharde garanties vanuit de stichting Al-Raza dat verkeers- en parkeeroverlast zullen worden voorkomen en qua architectuur aangepast aan de bestaande en nog te ontwikkelen belendende bebouwing. Dan zou de bouw van een moskee toch mogelijk moeten zijn".

Afkeur over eigen college
Wammes roept Leefbaar Almere op om in de raadsvergadering van donderdag 19 december uit te spreken dat het College van B&W, inclusief de eigen LA-wethouders, zich niet van de beste kant heeft laten zien. Vanavond beslist de gemeenteraad over het voorstel van B&W om een moskee op het bedrijventerrein Het Atelier toe te staan. Of de voorwaarden die de ´groep Wammes´ stelt aan de komst van een moskee in die beraadslagingen worden meegenomen is onbekend.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin
Plaatje: Rob Franken