Powered by Almere-City.nl

College kan doorgaan met Moskee

Almere 20 December 2002
Het college van B&W kreeg donderdag 19 december van de raad groen licht om door te gaan met de invulling van het bestemmingsplan, dat het mogelijk maakt dat er een Moskee komt op het bedrijventerrein "Het Atelier" in de wijk Tussen de Vaarten. Dit ondanks de bezwaren van een groot aantal omwonenden die juist vinden dat het bestemmingsplan die mogelijkheid niet biedt.

    
Lankreijer: "Het college doet het goed"

Wethouder Lankreijer (LA): ´College doet het goed´
Wethouder Lankreijer (Leefbaar Almere) hield de raad voor dat het College het nog niet zo slecht gedaan had. Volgens hem was de vestiging van een moskee in het bestemmingsplan wel mogelijk. En de € 45 waarvoor het stichtingsbestuur van de Moskee de grond had kunnen kopen was gewoon de prijs die gevraagd werd voor instellingen met maatschappelijke doeleinden. Het verwijt van de protesterende bewoners dat hiermee een subsidie gegeven werd aan de Moskee was, volgens Lankreijer, niet terecht. Ook kerken die willen bouwen krijgen de grond voor die prijs aangeboden. Ondernemers op het bedrijventerrein "Het Atelier" dienden gewoon ´de volle mep´ te betalen.

    
René van Gellekom (LA)
Juridische Procedures
Van links tot rechts werd door de raad erkend dat er ´communicatie-fouten´ waren geweest tussen ambtenaren en de protesterende bewoners. Ook wethouder Lankerijer (LA) erkende dat, maar volgens hem hadden de ambtenaren ook uitstekend werk verricht. Hij zag niets in het voorstel van LA (Van Gellekom) om de kwestie terug te verwijzen naar de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling en een andere plek te zoeken voor de Moskee.

Verdeelde coalitie
Lankreijer: "Een moskee op een ander plek geeft geen garantie dat daar niet dezelfde problemen door omwonenden naar voren zullen worden gebracht; de omwonenden van het "Atelier" kunnen gewoon naar de rechter lopen. De uitkomst van die juridische procedures ziet het College met vertrouwen tegemoet". Hierin werd de wethouder gesteund door de VVD (Smeeman), die vond dat er nu maar eens een besluit over genomen moest worden.
    
Verontruste bewoner
Als het invulling geven aan het bestemmingsplan een exclusieve taak voor het college is en als het volgens het college zo kan, dan moeten de bewoners maar gaan procederen, aldus de VVD´er. Van Gellekom, die stemming eiste over zijn voorstel, zag zijn voorstel weggestemd worden met 20 tegen (waaronder de PvdA) en 15 voor.

Tot aan de Raad van State
Rob Wammes, die met tientallen belangstellende belanghebbenden na het agendapunt de publieke tribune verliet, verklaarde teleurgesteld te zijn. Alhoewel hij er samen met het stichtingsbestuur van de Moskee hoopt uit te komen, kondigde hij aan dat er een stichting in het leven geroepen zal worden die tot doel heeft om een eventueel bouwbesluit van de Moskee aan te vechten. De kosten zullen de bewoners onderling opbrengen. De jurische procedures die Wammes en de zijnen, desnoods tot aan de Raad van State, zullen voeren kunnen belangrijke vertragingen in de bouw van de moskee veroorzaken.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Rob Franken