Powered by Almere-City.nl

Wethouder Haanstra (PvdA) blijft bungelen

Almere 21 December 2002
Hoewel wethouder Johanna Haanstra (PvdA) in de raad van 19 december een motie van afkeuring overleefde, blijft zij voorlopig bungelen. De wethouder voelde zich erg aangeslagen door Joke Knop´s (Stadspartij) ingediende motie van afkeuring. Knop vond dat de wethoudster de raad informatie had onthouden omdat Haanstra, op vragen in oktober, niet de informatie had verstrekt waarover de wethouder wl beschikte. Uit berichtgeving van Almere-City bleek dat de wethouder inderdaad haar eigen akties, het stopzetten van de bouw van een school had verzwegen.

    
Joke Knop
Knop: Haanstra hield bewust informatie achter
Joke Knop (Stadpartij) vond de kwestie zo ernstig dat zij het onderwerp op de agenda voor de raad had laten zetten. De schriftelijk beantwoording van de vragen vond zij volstrekt onvoldoende en zij lichtte nog eens toe waar zij de wethouder in de fout vond gaan. Volgens Knop was het bewust achter houden van informatie een politieke doodzonde. Dat Haanstra de pers de schuld gaf van alle commotie die ontstaan was, deed Knop af als een doorzichtige poging ´het straatje schoon te vegen´.
Het achterhouden van informatie aan de raad was, volgens Knop, respectloos naar de raad.

Haanstra: Persoonlijk geraakt; beleving
Haanstra, die tijdens haar wethouderschap al diverse malen onder vuur is komen te liggen, gaf als reactie dat zij zich ´persoonlijk geraakt´ voelde door de aantijgingen van Knop. "In mijn beleving heb ik alle informatie gegeven"; "Geeft u maar aan wat er mist", aldus een duidelijk aangeslagen Haanstra. Achteraf, zo stelde de wethouder, was het waarschijnlijk beter geweest om de bouw van de school niet te schorsen: "Ik heb geen moment de bedoeling gehad om informatie achter te houden".

    
Haanstra Persoonlijk geraakt

Motie van afkeuring
Als een kudde schaarden de college-partijen zich om de aangeschoten wethouder heen. LA vond dat een zwarte-pieten-spel gespeeld werd (Van Duijn), terwijl Stenberg (CDA) het geheel weet aan miscommunicatie tussen enkel Knop en de wethouder.
    
Johanna Haanstra (PvdA)
Seighali (PvdA) maakte het helemaal bont door burgemeester Ouwerkerk op te roepen, daarbij verwijzend naar Knop, om de omgangvormen in acht te nemen. Een wethouder dergelijke beschuldigingen voor de voeten werpen gaf geen pas, volgens Seighali. Knop liet zich niet van de wijs brengen en bracht haar motie ´van afkeuring´ in stemming. Met de stemmen van alle collegepartijen tegen (PvdA,CDA,GroenLinks,LA), daarbij gesteund door de ChristenUnie (foutje zij de wethouder vergeven) werd de motie verworpen.

Haanstra blijft bungelen; waar is raadsbesluit 1998?
Tijdens het vragenuur kwam Jan Boone (D66) nog eens terug op zijn eerder vraag waar dat raadsbesluit uit 1998 nu was? Het betreft hier een kwestie inzake de aanbesteding van het onderhoud van de stad. Volgens Haanstra was Europees aanbesteden verplicht maar bovendien meldde zij de raad dat de raad zelf in 1998 akkoord was gegaan met Europees aanbesteden.

Boone komt terug
Reden voor Jan Boone om te laten uitzoeken of er wel een dergelijk raadsbesluit bestond. Nog tijdens de raad van 2 december stelde Boone tegenover Almere-City dat de griffier een dergelijk raadsbesluit niet kon vinden. Gisteren, 19 december, kwam Boone daarop terug en vroeg Haanstra waar dat raadsbesluit nu eigenlijk was. Volgens Haanstra werd er in de archieven dagelijks door ambtenaren in het stof gekropen op zoek naar het raadsbesluit uit 1998, waarvan Haanstra ton de raad voorhield dat het wel degelijk bestond. Door ingrijpen van burgemeester Ouwerkerk werd een limiet gesteld (januari 2003) wanneer Haanstra met het gevraagde raadsbesluit op de proppen moet komen. Dan zal blijken of Haanstra de raad toen wl goed genformeerd heeft. Almere City wenst de ambtenaren op hun zoektocht veel succes in de stoffige archieven.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Rob Franken