Powered by Almere-City.nl

Criminaliteit Almere stijgt met 20%

Almere 06 Januari 2003
In het afgelopen jaar 2002 is in Almere de criminaliteit met zo´n 20 procent gestegen. Het totaal aantal geturfde misdrijven steeg daarmee tot 17.500. Reden voor burgemeester Ouwerkerk om in zijn nieuwjaarstoespraak te ´verzuchten´ dat het zo niet langer kon doorgaan.

    
Pier Eringa
Prestatiecontract
De Flevolandse korpschef, Pier Eringa, is sinds 15 oktober vorig jaar de hoogste politiebaas in Flevoland. Ouwerkerk maakte bekend dat het aantal van 75, door Den Haag, toegezegde agenten volstrekt onvoldoende was om de problematiek in Almere het hoofd te bieden. Eringa is aangesteld op een zogenaamd prestatie-contract. Wat de prestatie is, die Eringa moet leveren, is onbekend. Maar zelf zal hij zijn hart vasthouden gezien de cijfers die er niet om liegen. Zo steeg de kans dat de Almeerder in zijn direkte woon- en leefomgeving te maken krijgt met vernielingen maar liefst met 70 procent. Ook de kans om slachtoffer te worden van bedreigingen en lichamelijk geweld steeg aanzienlijk. De kans dat de Almeerder bij thuiskomst zijn woning leeggeroofd ziet is ook gestegen.

Niet in balans; wel met Amsterdam
Ouwerkerk was het met de gemeenteraad van Almere eens dat aan verdere groei van Almere een halt moet worden toegeroepen als er niet eerst een juise balans komt met de voorzieningen. De burgervader memoreerde hierbij aan het schrijnende tekort aan onderwijshuisvesting en ziekenhuisbedden. En natuurlijk het tekort aan ´blauw op straat´ om de oprukkende criminaliteit in Almere een halt toe te roepen. Ouwerkerk benadrukte nog eens zijn insteek dat Almere er niet aan ontkomt om een samenwerkingsverband met Amsterdam en Noord-Holland aan te gaan. Als Almere dat zou doen zou de rijksoverheid veel makkelijker met de nodige voorzieningen over de brug komen, dan tot nu toe het geval is geweest.

Tekst: Ruud van den Bosch
foto´s: Greta Verduin