Powered by Almere-City.nl

Nieuwjaarsreceptie gemeente Almere

Almere 06 Januari 2003
Het jaar 2003 heeft zijn intrede gedaan dus is het weer tijd voor allerlei Nieuwjaarsrecepties. Om te beginnen de "Nieuwjaarsinstuif" van de gemeente Almere op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar, 4 januari 2003. Vanaf 14.30 uur was iedereen welkom op het Stadhuis om zowel Burgemeester Hans Ouwerkerk en zijn vrouw de hand te schudden, als elkaar een goed jaar te wensen en te netwerken.Om 15.00 uur was het ´officiele´ gedeelte, waarinde Bonifatiusspeld zou worden uitgereikt aan een Almeerder die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de Almeerse samenleving. Daarvoor en daarna alles in de informele sfeer met als motto "Almere Allegro!". Dat betekende door het hele Stadhuis heen levende muziek, intercultureel.

    
Grootoperettekoor in de raadszaal

Parkeerfiles
Het was een hele klus om op tijd in het Stadhuis te komen: alle parkeerplekken in de buurt van het Stadhuis waren vol, evenals de Stadhuis-parkeergarage. Logisch achteraf want er was natuurlijk ook nog eens de zaterdagmarkt op het Stadhuisplein en veel winkels in Stad die ´uitverkoop´ hielden. En tenslotte zijn we inmiddels een stad met 165.000 inwoners. Voor de overige parkeergarages stonden lange files dus het mag getuigen van doorzettings-vermogen als je met de auto kwam! Burgemeester Hans Ouwerkerk stond samen met zijn vrouw Gerrie alle goede wensen in ontvangst te nemen, waar hij zo te zien, duidelijk van genoot. Volgend jaar is deze taak weggelegd voor zijn opvolger.

    
Turkse Soefie muziek

Raadszaalfile
Beneden in de centrale Hal was het een herrie van belang, sorry: de muzikale uitingen waren wat aan de harde kant.... maar er was fris, rode of witte wijn en pils. Al meteen was het ook een drukte van belang, overal beneden, de Hal en de Burgerzaal. Tegen 15.00 uur toog men naar de Raadszaal waar Hans Ouwerker een toespraak zou houden en de Bonifatiusspeld uitgereiken. In de Burgerzaal kon men alles volgen wat er in de Raadszaal gebeurde, dus ook daar was het vol. De Raadszaal puilde uit. Ook hier moest je in de file staan in afwachting van ´misschien´ naar binnen mogen! Logisch na de verbouwing van enige jaren geleden waarhet aantal stoelen voorde ´burgers´ behoorlijk was ingekrompen.

    
Nieuwjaarsdrankjes

    
Henk Kruit
Nieuwjaarsspeech en Wereldtaal
De speech van burg. Hans Ouwerkerk was al te lezen op onze site. Hij haakte wel aktueel in op het eerste lijsttrekkersdebat en de discussie over normen en waarden. Veiligheid, wel of niet doorgroeien tot een echt grote stad... als je Ouwerkerk (diep) in zijn hart zou kijken, zou hij het liefst eerst de voorzieningen op orde hebben want die lopen gigantisch achter. Het thema is nu ´muziek´ en luidt "Almere Allegro!" . Muziek is een wereldtaal, dat wordt door iedereen begrepen. De gemeenteraad krijgt nog een kompliment voor het steeds beter dualeren! Tot juni zet hij zich nog in en gaat het dan vanaf een afstandje bekijken.

Bonifatiusspeld
Daarna kreeg Henk Kruit de Bonifatiusspeld en het woord. Kruit was erg blij met de onderscheiding en vertelde dit jaar precies 25 jaar in Almere aktief te zijn geweest. Hij pleitte specifiek voor kleine podia, juist voor kleine muziekgroepen.

Multiculturele muziek
Wat betreft de multiculturele muziek: het AJSO (=Almeers Jongeren Symfonie Orkest) speelde de sterretjes van de Burgerzaal, een groot Operakoor zong in de Raadszaal, een Surinaamse band liet terdege van zich horen in de Hal, evenals de Turkse Band Tevazu die Soefie-muziek ten gehore bracht.

Tekst en foto´s: Greta Verduin