Powered by Almere-City.nl

Gekozen Burgemeester of niet?

Almere 12 Januari 2003
    
Bob Fonhof en Rijk v.d. Linden
Op initiatief van Leefbaar Almere wordt er a.s. maandag een extra raadsdebat gehouden met als onderwerp "Een gekozen Burgemeester (of niet)". Vooruitlopend hierop hebben de Leefbaren zaterdag alvast een enquete onder de bewoners gehouden op de markt in Almere-stad.

Meerdere partijen
Iedereen van de LA-raadsleden die kon, was aanwezig en deed z´n best voorbijgangers te interesseren voor dit politieke item.
Maar ook de Almere Partij met voorman Bob Fonhof liet duidelijk van zich zien en horen. Van de PvdA waren Rob Beuse en Lidwien Venselaar, die een 12e plek heeft veroverd voor de Statenverkiezingen in maart a.s. aanwezig.

Tekst en foto: Greta Verduin