Powered by Almere-City.nl

LA: Leninistisch Almere

Almere 13 Januari 2003
Leefbaar Almere kan misschien beter Leninistisch Almere heten. Lenin was de man die het begrip ´´proletarische voorhoede´´ verzon. Waarmee hij een excuus had om de tirannie via de achterdeur weer in te voeren. Het volk was destijds volgens de inzichten van Lenin nog niet klaar om het immense Russische rijk zelf te besturen. Dat diende nog eventjes (lees: zeventig jaar) te worden overgelaten aan die proletarische voorhoede. Die bestond uit de communisten.

Leefbaar
Is Leefbaar eigenlijk Leninistisch? Ik hoop van niet, hoewel hun rare actie om zelf eventjes een draagvlak te regelen voor een gekozen burgemeester het wel doet vermoeden. De Almeerse bevolking maakt zich namelijk in meerderheid niet erg druk om het bestuur van de stad. Dat bewijst het feit dat slechts 47 procent is komen stemmen tijdens de raadsverkiezingen. Om nu te denken dat de Almeerders ook maar enige belangstelling hebben voor de keuze van een ambtelijke functionaris die nog verder van hun bed staat dan het gemiddelde raadslid, is wat naief. Ik denk dat het opkomstpercentage van een burgemeestersreferendum veel lager uitvalt
dan die 47 procent. Zeker als er weinig aansprekende en onbekende kandidaten meedoen.

Volg Den Haag
Nu meen ik laatst ergens gelezen te hebben dat Leefbaar Almere zich wil terugtrekken uit de vertrouwenscommissie als er geen referendum of zoiets komt over de nieuwe burgemeester. Hoera! Eindelijk weten de Leefbaren in Almere hun beperkingen. Die partij moet zich volstrekt niet met de keuze van een nieuwe burgemeester bemoeien. Laat de regenten in Den Haag maar de nieuwe burgervader van Almere aanwijzen. Die weten hopelijk beter wat goed is voor de stad dan het stelletje amateurpolitici in de Almeerse gemeenteraad.

Ver van m´n bed
De overgrote meerderheid van de bevolking van Almere zal het toch roesten wat voor burgervader er zit. De arme Almeerders staan toch alleen maar in de file naar hun werk buiten de stad. Waarom zouden ze zich druk maken over deze ver van hun bed show, al speelt die zich af op hun eigen stadhuis?

Tekst: