Powered by Almere-City.nl

Geen raadplegend referendum burgemeester

Almere 14 Januari 2003
Leefbaar Almere had hoog ingezet. In samenwerking met de Almere Partij en D´66 hebben zij,via enquetes,proberen aan te tonen dat de meerderheid van de Almeerse bevolking via een referendum inspraak wil hebben in de benoeming van een nieuwe burgemeester. Die burger liet het maandag 13 januari echter afweten. Slechts 8 belangstellenden konden zien hoe het voorstel van Leefbaar Almere het niet haalde.

Schot voor de boeg
Mulder, woordvoerder voor LA, zette direkt hard in. Hij memoreerde de raad eraan dat dit voor LA een test zou zijn. Zijn partij LA, had zich tot nu toe meegaand opgesteld en had ook, voor een goede samenwerking, ingeleverd op haar uitgangspunten. De andere collegepartijen, PvdA, CDA, GL, lieten van het voorstel van hun partner LA geen spaan heel.

    
Weinig publieke belangstelling

Beauty-contest; moment van dronkenschap
Zij maakten duidelijk dat het hier niet over een gekozen burgemeester ging, maar over een raadplegend burgemeesters-referendum. Smeeman (VVD) ging zover om de Leefbaren te betichten van volkverlakkerij, omdat zij in hun enquetes de vraag gesteld hadden of zij voor een ´gekozen burgemeester´ waren. Een gekozen burgemeester is op dit moment wettelijk helemaal niet mogelijk. Beuse (PvdA) vond een raadplegend referendum een wettelijk mogelijkheid die in een "bui van dronkenschap" door de 2e Kamer is aangenomen.

De nadelen van een beauty-contest
Op het moment dat de vertrouwenscommissie met twee namen van kandidaten komt, is het voorgekomen dat de nummer 2 zich niet aan een referendum wil onderwerpen. Volgens Pet (GL) zullen een aantal kandidaten niet eens ´solliciteren´. "Dat kunnen we ons niet permiteren", aldus Pet, die stelde dat Almere een ´zwaargewicht´ als burgemeester nodig heeft. Ook De Haas (CDA) vond het voorstel van LA ´een wassen neus´
    
LA trekt zich terug


Motie verworpen
Een door Leefbaar Almere ingediende motie werd met 13 voor en..... 23 stemmen tegen verworpen. De acht aanwezige Leefbaren kregen alleen steun van de AP (2), de VSP (1) en D´66 (2). Jan Boone (D66) stelde de motie alleen te steunen omdat het de minst slechte optie vormt die op dit moment wettelijke mogelijk is. Evenals hij spraken alle partijen zich uit voor een echte gekozen burgemeester zo gauw dit wettelijk mogelijk wordt.

Leefbaar Almere stapt uit vertrouwenscommissie; GL stapt er in
Leefbaar Almere trok uit de uitslag, de konsekwentie uit de vertrouwenscommissie te stappen. Na kort overleg werd door de raad besloten dat GroenLinks de opengevallen plaats zou opvullen met Ruud Pet.

Michel Jager (CvdK): "Ik onthoud me van reactie op wat hier plaatsvindt"
    
Michel Jager
Commissaris van de Koningin (Michel Jager) die aanwezig was om de profielschets van de nieuwe burgemeester te bespreken, zag met verbazing aan dat de Leefbaren tot twee maal toe de raadszaal verlieten om aan te geven dat zij niet wensten in te stemmen met de door de vertrouwens-commissie (voorzitter Jan Boone) opgestelde profielschets en... de vaststelling van de verordening op de commissie. Mulder (LA) liet na afloop weten dat zij het punt niet zullen opgeven en er nog op terug zullen komen.

Redaktioneel commentaartje: Het gelijk van Moede
Onze nieuwe columnist, Hanno Moede, veronderstelde in zijn laatste bijdrage ´LA=Leninistisch Almere´, dat het de Almeerse burger geen ruk interesseert hoe een nieuwe burgemeester benoemd wordt. Dat Leefbaar Almere een vloertje probeerde te leggen onder de eigen opvattingen (via enquetes onder diezelfde burgers), deed hem verzuchten: "De Almeerse bevolking maakt zich namelijk in meerderheid niet erg druk om het bestuur van de stad. Dat bewijst het feit dat slechts 47 procent is komen stemmen tijdens de raadsverkiezingen". Moede heeft gelijk gekregen. Het interesseert die burger niets. Niemandal. Het is natuulijk heel anders als je op de Grote Markt door een Leefbare een enquete onder de neus gedrukt krijgt, dan dat je naar de stembus moet om je democratische ´plicht´ te doen. Of het nu om een gekozen burgemeester gaat of om raadsleden. Als voor het kiezen van raadsleden nog niet eens 50% geinteresseerd is, dan moet het voor een burgemeesters-verkiezing wel helemaal bar en boos zijn. Bij dit door Leefbaar Almere ´opgepompte´ onderwerp zaten op de publieke tribune welgeteld 8 personen uit de bevolking. En daarvan had er eentje ook nog regelmatig moeite zijn ogen open te houden.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin