Powered by Almere-City.nl

Almeerse theaters: geen Omniworld constructie

Almere 15 Januari 2003
Alsof het na het debacle met de N.V. Sportcomplex Omniworld de gewoonste zaak van de wereld is dat de gemeente Almere N.V.´s blijft oprichten, stelde het College van B & W dat 13 januari jl. toch voor als beheersvorm voor het nieuwe Theater /CKV-projekt. De raad bleek dat niet te zien zitten en dwong, middels een amandement van D66, tot een andere keuze namelijk een Stichting.

    
Het Theater
Kunstlinie
Hoewel het theater pas in 2005 zal zijn afgebouwd en daarmee gezicht bepalend wordt voor de ´skyline´ van Almere, heeft het al wel een naam: Kunstlinie. In het gebouw zal tevens het Centrum voor Kunstzinnige vorming onderdak vinden.

Verzelfstandiging
Diverse in- en externe afdelingen, organisaties en financieel-deskundigen hebben diverse malen negatief geadviseerd t.a.v. de beheersvorm die het College voorstelde: De N.V. Wat een hamerstuk in de raad leek te zijn, bleek uit te monden in een rommelige, langdurige discussie.
    
Wethouder Bijl
Vroeg het CDA zich in het jongste verleden al af of Almere het duurste Theater van heel Europa moest krijgen, Elma van den Worm (VVD) verbaasde zich er nu over hoe het kon dat de kosten in een half jaar tijd met maar liefst 1,5 miljoen Euro zijn gestegen.

De direkteur, wie?
Naast de verzelfstandiging is de vraag hoeveel direkteuren er moeten komen. Immers in het projekt zitten twee zelfstandige organisaties. De PvdA gaf aan één direkteur wel genoeg te vinden. Het CKV is slechts een onderhuurder.

Bijl (PvdA) doet water bij de wijn
Wethouder Bijl deed tenslotte water bij de wijn en kon akkoord gaan met de Stichtingsvorm. Hij drong wel aan op het nemen van een beslissing over de verzelfstandiging. In de commissies SO (stedelijke ontwikkeling) en MO (maatschappelijke ontwikkeling) zouden dan spijkers met koppen geslagen kunnen worden over de bouw en de financiën. Hij zegde die discussie nadrukkelijk toe.
    
Herman Linzel en Marcha Roesink
Na rommelige onderlinge overleggen en schorsingen gaan alle partijen, uitgezonderd de VVD akkoord. De laatste ziet niets in een Stichting en vroeg zich af wat de voordelen van een stichting zijn tegenover de eigen gemeentelijke dienst.

Publiek
De publieke tribune was slechts gevuld met een paar belangstellende burgers en verder geinteresseerden uit het Almeerse kunst & cultuur-wereldje, waaronder Herman Linzel, dir. Bibliotheek Almere; Peter Voorbraak, dir. Almeerse Theaters; Macha Roesink, dir. Museum de Paviljoens; Tom de Rooij, dir. CKV en Birgit Huybens, beleidsmedewerker Kunst & Cultuur van de gemeente Almere.

Tekst en foto´s: Greta Verduin