Powered by Almere-City.nl

Ontwikkeling Zuidoever Weerwater vordert gestaag

Almere 22 Januari 2003
Begin februari start de gemeente met het kappen van bomen in de lus van de A6 ter hoogte van het Weerwater. Hierdoor zijn het Weerwater en het centrum van Almere Stad vanaf de A6 straks beter zichtbaar. Deze bomen staan op grond van Rijkswaterstaat. Na het rooien brengt Rijkswaterstaat lichte glooiingen in het maaiveld aan, waardoor er banen met water, riet en grasstroken ontstaan. Ook wordt een aantal populieren op gemeentegrond langs de Paralleldreef geveld. In het kader van de Boswet worden in de winter 2003 2004 vervangende bomen geplant aan de zuidzijde van het bedrijventerrein Sallandsekant.

Recreatie
De werkzaamheden vloeien voort uit het in 1997 vastgestelde Ontwikkelingsplan Zuidoever Weerwater. De zowel met eigen als openbaar vervoer goed bereikbare Zuidoever Weerwater moet uitgroeien tot een recreatiegebied waar optimaal gebruik van wordt gemaakt. De afgelopen jaren is al het nodige gedaan aan herinrichting, in 2003 gaat dit verder. Ook zullen er nieuwe voorzieningen komen. Op dit moment wordt gedacht aan een kiosk op het strand, een jeugdherberg en een gebouw voor botenverhuur naast de bestaande duikschool.

Tekst: Persbericht