Powered by Almere-City.nl

Afscheidnemen van Giovanni

Almere 23 Januari 2003
Vrijdag 24 januari 2003 is iedereen van harte uitgenodigd om persoonlijk afscheid te nemen van de heer Giovanni Vittali. Dat gebeurt in Buurthuis Grienden en Meenten aan de Jaagmeent 189 in Almere-Haven van 15.00 tot 17.00 uur.

    
Giovanni Vittali
Betrokkenheid
Gio Vittali is al jarenlang een zeer betrokken bewoner van deze wijk. In 1996 werd hij bewonerscommissielid van Legodorp (zoals de Oostgriend als koosnaampje kreeg: witte huizen met rode daken). Daarnaast is hij enige tijd bestuurslid geweest van de toenmalige stichting SBP, tegenwoordig Bewoners Belangen Vereniging (ism woningbouwver.Goede Stede). Vanaf maart 1998 werd hij voorzitter van de Bewoners Vereniging Grienden en Meenten tot 14 oktober 2002 toen hij meedeelde zijn bestuursfunktie te willen beeindigen per 1 januari 2003.

Keuze maken
De reden daarvan is van persoonlijke aard, waar in zijn leven inmiddels zoveel veranderd is dat hij een keuze moest maken. Hij heeft gekozen voor werken enmeer genieten van zijn vrije tijd. (als bestuurslid ging daar steeds meer vrije tijd in zitten). Gelukkig voor hetbestuur heeft Gio toegezegd op de achtergrond nog enige aktiviteiten voor de Verenigingte willen verrichten.

Aktief bestuur
Zonder andere bewonersorganisaties tekort te doen: deze Bewonersvereniging is één van de goede voorbeelden van bewonersparticipatie! Ze hadden al snel een eigen krantje (klein begonnen, groot gegroeid) met daarin alle informatie voor -maar ook van- de bewoners zelf. Zij geven voorlichting over nieuwe gemeentelijke ontwikkelingen, zoals bijv. een Wijkregisseur, het Woonlastenfonds enHuursubsidies. Maar ook zijn hierin alle belangrijke telefoonnummers te vinden van Politie, Stadsdeelkantoor, Buurtbemiddeling en allerlei andere Servicenummers. Wat mijzelf bijzonder verheugt, is de bijzondere belangstelling van deze wijk voor Kunst in de openbare ruimte. Dankzij een Bewonersvereniging G&M-initiatief isdan ook bij een bushalte een Kunstwerk gerealiseerd dat niet alleen de bewoners wilden maar dat ook grote waardering van de gemeente heeft gekregen.

Tekst en scan: Greta Verduin