Powered by Almere-City.nl

Broeinestcafé andere stijl

Almere 26 Januari 2003
Alweer voor de vijfde keer werd er een Broeinestcafé georganiseerd in Avanti in Almere-Haven. Broeinestcafé, bedoeld als een ontmoetingsplek, met name voor professionele kunstenaars (want dat zijn meestal toch wel aardige ´Einzelgängers´....). Behalve (her)nieuwde kennismaking, kunnen ook eventueel ideeen samen uitgewerkt of problemen gezamenlijk aangepakt worden. Ook kunnen kunstenaars op deze manier te weten komen wat er zoals speelt op cultureel gebied in Almere.

    
José Joossen
Eigen sfeer
Alle vier Broeinestcafé´s die al geweest zijn, werden georganiseerd door José Joossen, een kunstzinnige vrijwilligster. Zij heeft deze bijeenkomsten steeds, zoals dat heet gestruktureerd aangepakt. Dat betekent dat iedere bijeenkomst een eigen sfeer heeft, niet alleen op het gebied van beeldende kunst maar ook op het terrein van muziek of poëzie en gedichten. Zeer gevarieerd dus, van klassiek (pianist Willem Brons) tot het Alomtonenkoor (multicultureel vrouwenkoor) en van beeldhouwwerken tot sieraden en schilderijen. Wat iedere keer opvalt, is de niet alleen wisselende programmering van de avond maar misschien daardoor ook de steeds wisselende groep aanwezige kunstenaars.

Doe het zélf
Vorige (4e) keer werd er tijdens een open discussie geroepen door iemand geroepen dat het wat minder formeel georganiseerd zou moeten worden. De roeper woonde nog niet lang in Almere, kende praktisch niemand maar wilde meer overlaten aan de inventiviteit van de kunstenaars zelf. Hij kreeg meteen de kans om te laten zien wat hij bedoelde in deze volgende (5e) bijeenkomst van Broeinestcafé. Dat werd dus eenmalig Gerard Pillen van de onlangs opgerichte stichting Ultramarijn en het jeugdtheatergezelschap Blauwe Huis. Erg origineel was het begin niet maar wel plezierig: het betrof namelijk een Nieuwjaarsborrel!

    
Mevrouw Grégoire betrad het "podium"

Podium op maat
Pillen, gestoken in een tomatenrood pak, kondigde de avond aan, waarin verschillende aktiviteiten mogelijk waren: samen een schilderij maken, gedichten voordragen of communiceren via een bord, waar je wat op kon schrijven. Maar wie er behoefte aan had, kon het podium betreden (hoewel dat slechts een keukentrapje was...) om de andere kunstenaars te laten horen wat-ie kwijt wilde. Dichter en beeldend kunstenaar Maarten Manson beet het spits af door enige gedichten uit eigen werk voor te lezen. Uit zijn dichtbundel "Wetenschappelijke en Filosofische Gedachtegangen" enige gedichten. Lees meer

Henk Kruit
De aangekondigde komst van de Almeerse troubadour Henk Kruit ging niet door omdat hij ziek zou zijn. Navraag leerde dat de onlangs met een Bonifatiusspeld onderscheiden Henk Kruit gelukkig in goede gezondheid verkeert maar elders vertoeft.

    
Procuratiehouder tekent

Kunst in de Wijken
Het moet gezegd: de aankleding, inrichting of hoe je ´t noemen wilt, was veel sfeervoller en de Glühwein deed het ook prima. Er werd spontaan door diverse mensen op de piano gespeeld en vooral veel genetwerkt. Mevrouw Grégoire betrad de trap om te vragen of iemand wist hoe het zat met Kunst in de Wijken, dat zij in de krant had gelezen. Het idee sprak haar namelijk zeer aan! De aanwezige Janica van gemeentelijk Kunstbeleid zei dat dit wat voorbarig was omdat dit een voorstel betreft dat nog aan de raad moet worden voorgelegd ; om vervolgens hopelijk financieel gehonoreerd te worden. Maar het onderwerp was aangekaart en kon rekenen op veel interesse van de aanwezige kunstenaars.

    
Florian leeft zich uit

Schilderij
Het te-schilderen-schilderij werd slechts schoorvoetend benaderd, was ook behoorlijk klein van formaat, en uiteindelijk werd het ook geen kunststuk van formaat. Een veeg verf van de een, een handtekening van een ander, wat wilde spetters en lekker druipen.... alleen Florian zei het ontzettend leuk te vinden. Hij zette dan ook de laatste verfstreken op het doek.

Conclusie:
Gezellige avond maar op de een of andere manier zal er toch een soort tussenweg moeten komen tussen wél of niet struktuur in een dergelijke avond. Kunstenaars zijn nu eenmaal wonderlijke mensen. Aan de ene kant willen ze géén bemoeienis van de ander, aan de andere kant blijven ze zélf vaak in gebreke als het op eigen initiatief aankomt... op een avond als deze.

Tekst en foto´s: Greta Verduin