Powered by Almere-City.nl

Ouwerkerk: Nieuwe theater mét CKV moet snel komen

Almere 03 Februari 2003
Burgemeester Ouwerkerk heeft zich tijdens een bezoek afgelopen zondag aan de "Dames van Almere" uitgelaten over een bijzonder heikel politiek onderwerp. Naast de bekende ´personal history´ die hij samen met zijn vrouw Gerrie te berde bracht, kon de burgemeester het kennelijk niet laten zich met de lokale politiek te bemoeien.

    
Ouwerkerk bij de dames
Theater/CKV/Bibliotheek
Volgens het CDA dreigt de combinatie Theater/CKV ten koste te gaan van de nieuwe bibliotheek en krijgt Almere bovendien het duurste theater van Noord-Europa. Tegen het zere been van de PvdA, die dreigde met flinke politieke problemen als de plannen door coalitie-partner CDA met een meerderheid van de raad gedwarsboomd zouden worden. Intussen blijken de bouwkosten nog eens met 10 Miljoen Euro te zijn gestegen tot het gigantische bedrag van zo´n 100 Miljoen Euro.

Politieke doodzonden; mailtje van 10 Miljoen
De VVD en het CDA hebben grote bezwaren tegen het verzwijgen voor de raad dat de bouwkosten inmiddels met die 10 Miljoen Euro zijn gestegen. Dit wordt door het college/wethouder Bijl (PvdA) in een mailtje bekend gemaakt. Bovendien zou elk half jaar verder uitstel de kosten opdrijven met 1,5 Miljoen Euro. Dat het College, zonder de raad te informeren in het ontwerp is gaan bezuinigen, zonder overleg met de gemeenteraad doet voor de VVD de deur dicht. In een persbericht spreekt de VVD van diverse politiek doodzonden op rij. Maar burgemeester Ouwerkerk (ook PvdA) kan er niet mee zitten.

    
Arie Willem Bijl (PvdA)
kritiek Ouwerkerk op Leefbaar Almere; Japanse ervaringen.
Bij de "dames" en hun aanhang zag Ouwerkerk zijn kans schoon om het PvdA-smaldeel in de huidige coalitie te hulp te snellen. Het plan van Leefbaar Almere voor diverse kleinere theatertjes, verspreid over de stad, ziet Ouwerkerk niet zitten. Ouwerkerk memoreerde op zijn bekende wijze dat een fluitiste van het CDA zich ook wel in kleine theatertjes ziet zitten. "Wat heb je dan? Een heleboel versnippering", concludeert Ouwerkerk. Hij herinnert aan zijn reis naar Japan enige jaren geleden. Toen ontmoette hij de Japanse architect van het theater: Sejima. Ouwerkerk, toen vergezeld door wethouder Lies Spruit (ook PvdA), constateerde in Japan dat Almere een prachtig theater zou krijgen.

Leefbaar Almere: Theater is grotesk projekt
Of het Ouwerkerk lukt om de diverse college-partijen, Leefbaar Almere en CDA, en oppossitiepartij VVD, "terug in het hok" te krijgen is nog maar de vraag. De opkomende man binnen Leefbaar Almere, Jeroen Mulder, laat op de website van zijn partij alvast weten vanuit de ´roots´ van zijn partij het Almeerse theater een ´grotesk´ projekt te vinden, waar zijn partij naar de huidige stand van zaken niet mee akkoord kan gaan. Leefbaar Almere vindt dat het geld op een betere manier besteed kan worden, die de leefbaarheid van de stad ten goede komt. Mulder denkt aan veiligheid op straat, uitbreiding wijkbeheer, jeugdzorg, daklozenopvang e.d. Op de achtergrond speelt ook de nog steeds spelende wens van LA om per 2004 het betaald parkeren in het stadscentrum af te schaffen. En dat zal ergens van betaald moeten worden.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto: Greta Verduin en Rob Franken