Powered by Almere-City.nl

HetHondje.nl; schitterende website voor (mentaal) gehandicapten

Almere 05 Februari 2003
Het komt niet vaak voor dat we enthousiast zijn over de subsidies die verleend worden door de gemeentelijke organisatie ´Kennisstad´. Maar nu blijkt er een initiatief te zijn, waarvoor Kennisstad terecht de portemonnee (lees subsidie) heeft getrokken. Het bedrag waarmee "Het hondje" gesubsidieerd is, is onbekend. Het zal wel veel te weinig zijn, maar wat van de site gemaakt is verdient in ieder geval een compliment. De site, die bedoeld is voor (verstandelijk-) gehandicapten, is doordacht en zal voor de doelgroep, en hun begeleiders -vooralsnog- geheel aan de verwachtingen voldoen. Almere-City hoopt dat die doelgroep en hun naaste omgeving, in ieder geval veel plezier en vooral stimulering zal ondervinden tot integratie in de samenleving. De site is een begin van wat kan uitgroeien tot een ´community´, die deze groep ook een plaats op het internet kan bieden.


Hondje wijst de weg
De website draait om ´het hondje´ dat de weg wijst in deze compexe wereld, het internet niet in de laatste plaats. De Stichting Almeerse Belangengroep voor Recreatie en Integratie (Abri), de Sociaal Pedagogische Dienst Flevoland (SPD) en een groep ouders hebben de site vormgegeven. Kennisstad (private en publieke samenwerking op ITC-gebied in Almere) verstrekt een subsidie.

Mijn Plein
Ondersteund door een begeleidende stem wijst ´het hondje´ de weg. Voor de doelgroep is "Mijn Plein" het belangrijkste. De bezoeker kan gaan naar ´Op stap´, want alleen maar op je kamertje zitten is natuurlijk ook niet leuk. Tante Truus, het eetcafť voor- en door verstandelijk gehandicapten is wellicht een idee. Of wellicht wil je wat meer over computers weten op de computerclub. Er is ook een heuse ´Kletsplek´ met een forum, een bulletin-board en de mogelijkheid om een e-card aan anderen te versturen.


IK
Het belangrijkste onderdeel van de webise is wel het onderdeel "Ik". Geprobeerd wordt om de (verstandelijk) gehandicapte bewust te maken van zijn eigen gevoelens. Daartoe is het mogelijk een dagboek te openen: "Ik voel me vandaag". Ook een onderwerp als religieuze gevoelens wordt niet geschuwd. Zo kan de bezoeker terecht bij ´Ik en God´. Veel verder komt hij/zij daar echter niet mee. Dit onderdeel verdient het om nader uitgewerkt te worden. Een praktisch, en ook leuk, onderdeel is "IK ga iets kopen", waarbij de waarde van het geld aan de hand van boodschappen doen wordt gedemonstreerd. Wat kun je kopen voor Euro 20,89? Wil je, als iemand zoals jij - zoals de hondenstem zegt-, een paar spelletjes spelen dan kan dat ook.

Geen Sex
Alhoewel veel (verstandelijk) gehandicapten door de buitenwereld als sex-loze wezens worden gezien spelentoch de hormonen op. Niets menselijks is deze doelgroep van de website vreemd. De site ´Hondje´ besteedt hier, en aan persoonlijke hygiŽne, geen enkele aandacht aan. En dat is toch wel jammer; vooral voor de doelgroep zelf. Veel verstandelijk gehandicapten ontwikkelen toch gevoelens van verliefdheid en verlangen naar sexuele intimiteit. In dat opzicht verschillen ze niets van ´gewone´ mensen. Voor Abri en de ouders die de website ontwikkelden toch iets om, voor de nabije toekomst, eens aan te denken. Het geluk in het leven hangt immers niet alleen af van het kunnen doen van boodschappen, maar ook of je met een partner intiem geluk kunt vinden en vooral de vraag of dat in de gegeven omstandigheden een verantwoorde keuze is. Voorlichting in de ruimste zin van het woord op dat gebied is wat de website vooralsnog ontbeert. Bij het onderdeel ´God en Ik´ staat wel een zinnetje als ´Als je buik zo kriebelt van binnen´. Maar dat geeft geen antwoord waarom die buik zo kriebelt. Uitleg waarom God je buik soms zo laat kriebelen is wel het minste waarop een antwoord dient te komen. "Die God" heeft dat niet voor niets zo bij je ingebouwd. Toch?

Een prima initiatief
Naast dit punt van kritiek is de redactie van Almere-City enthousiast over de website en hoopt dat die in een behoefte zal voorzien en zeker dat de website zich in de toekomst verder zal ontwikkelen. Niet in de laatste plaats door een flinke deelname van Šlle betrokkenen,middels interactivitiet, die de website biedt.
Vandaag 5 februari 2003 opent wethouder Wim Faber (CDA) de website. Alhoewel dit officieel zal gebeuren om 16.00 uur, is de website nu reeds volledig toegangelijk. Een aanradertje.

Tekst: Ruud van den Bosch
Images: o.a. van de website Hethondje.nl