Powered by Almere-City.nl

Kom kijken en meedenken over een "Museum voor Almere"

Almere 11 Februari 2003
Woensdag 12 februari a.s. om 10.00 uur wordt een tentoonstelling geopend in het Stadhuis Almere. CASLa (=Centrum voor Architektuur, Stedenbouw en Landschap Almere) heeft het initiatief genomen om in gesprek te komen met de bewoners. Begonnen wordt met een Expo (Museum-experimenten, van 12 febr. t/m 7 mrt.); daarna op 17 maart een discussieavond, waar iedereen van harte welkom is, juist ook om mee te praten!

Niet elitair
Al jaren wordt er gepraat over het wel of niet realiseren van een nieuw spraakmakend Museum voor Almere (NB ACHK-de Paviljoens is ons eerste museum "Almeers Centrum voor Hedendaagse Kunst"). Uit allerlei onderzoeken is naar voren gekomen dat "men" wel degelijk behoefte heeft aan "iets dergelijks". Veel gerenommeerden uit het kunstwereldje hebben zich er over gebogen, er zijn diverse discussies geweest maar helaas bleef het geheel te elitair, slechts ter kennis van een (te) kleine groep mensen. Het belangrijkste is: de burgers, u dus, wat wilt u? Waar hebben de Almeerders behoefte aan? Om daar goed over te kunnen oordelen, moeten de bewoners beter inzicht hebben in de mogelijkheden, waarin ook hun eigen ideeen verwerkt kunnen worden.


De expositie Museum-experimenten
studenten architektuur aan de Tecnische Universiteit in Braunschweig, Duitsland, zochten een afstudeeropdracht (dat zoekt men meestal in het buitenland). Zo kwamen zij terecht bij Almere, een stad met nog gewenste grote projekten, o.a. een museum in het stadshart.De studenten hebben enige dagen aan Almere ´geroken´, door de stad gewandeld, de sfeer geproefd. Vervolgens hebben zij hun gevoelens en ideeen vertaald in ontwerpen die in hun ogen een ´Museum´ zouden kunnen zijn. Er zullen op deze expo ook maquettes en ontwerptekeningen te zien zijn van alle ontwerpen, waardoor u een duidelijk beeld krijgt. De opdracht was geheel vrij: "Museumexperimenten voor Almere"(heeft ook niets met vorige ontwerpen te maken). Een belangrijk onderdeel van de uitdaging was om kunst uit haar elitaire omgeving te halen en het publiek duidelijk te maken wat de bedoeling is en wat er mogelijk kán zijn. Wat pas bij de identiteit van Almere of wat versterkt dat juist?

Kom dus 12 februari a.s. om 10.00 uur naar het Stadhuis, C-Passage
Weth. Arie Willem Bijl zal de expomet als titel "Museum Experimenten" openen. Een gastspreker, Kas Oosterhuis, hoogleraar aan de Universiteit Delft en architekt te R´dam, zal een en ander toelichten. Maar kom vooral zélf een mening vormen zodat er maandag 17 maart een pittige discussie kan volgen in het Alnovum ( 19.30 uur) olv Cox Habbema, cultuur-intendant Almere.
Tzt meer informatie over deze avond. Meer info CASLa (Petra Kempf) 036-5386842

Tekst: Greta Verduin