Powered by Almere-City.nl

Spanning stijgt bij Museum-Experimenten

Almere 13 Februari 2003
Het wordt steeds spannender als het gaat over "een Museum voor Almere", in alle opzichten! We weten allemaal dat de gemeente Almere al jaren aan het denken is hoe een eventueel museum er uit zou kunnen zien. De laatste jaren kreeg ook het denken over de inhoudelijke kant daarvan meer aandacht. Dus niet alleen de buitenkant maar juist de binnenkant, de inhoud, werd belangrijk. Wat gaat in een dergelijk museum gebeuren? Zit Almere wel te wachten op een museum en moet dat dan afwijkend zijn van bestaande musea in Nederland? Welk soort museum is geschikt voor Almere, volgens de Kunst-pausen, en welk volgens de bewoners zélf?

Nieuw Museum, nieuwe discussies
Dat er een nieuw museum moet komen, lijkt duidelijk vanwege de grootte van de stad. Dem anier waarop.....dat geeft nog steeds voer voor heftige discussies. Weth. Kunst & cultuur, Arie Willem Bijl, doet er zijn best voor, Petra Kempf, Projektmanager van architektuurcentrum CASLa, ook. Nu bijna dagelijks te zien in het Stadhuis Almere Museum-Experimenten tijdens openingstijden Stadhuis t/m 7 maart in de C-Passage.


CASLa-initiatief
Maar....het denken over een nieuw Museum gaat door, ook door CASLa, het Centrum voor Architektuur, Stedenbouw en Landschap Almere. Een van de hoofdtaken van deze organisatie is per slot om discussies te starten over architektuur en landschap, vandaar dat CASLa vereerd was dat studenten uit Braunschweig Almere uitkozen voor hun museum-afstudeerprojekt. Afdeling Kunstbeleid van de gemeente Almere verleende alle medewerking, vertelde over de ontwikkelingen en verwikkelingen omtrent "Site", de werknaam van een mogelijk museum voor Almere. Vervolgens verwezen zij de studenten Architektuur door naar CASLa. CASLa op haar beurt vond het een uitdaging dat de Architektuur-studenten echt in alle vrijheid hun ideeen los konden laten op een ´museum´, dus niet voortgaand op "Site". (tja, en dat geeft soms wat spanningen, wat volgens mij juist goed is, gewoon andere ideeen is toch lekker? Elkaar stimuleren? Maar ik heb het idee dat ´men´ dit voelt of er geknabbeld wordt aan eigen plannen...jammer).

Onzalig tijdstip
Jammer van het tijdstip: woensdag om 10.00 uur ´s ochtends. Ondanks dat er al later gestart werd, bleek de gastspreker Kas Oosterhuis, niet aanwezig. Hij werd na de sprekers Anita Lautermans van CASLa en wethouder Bijl K&C, alsnog in vliegende vaart vervangen door Michael Bitterman. Als slot-spreker kwam Prof. Michael Szyszkowitz, van de Universiteit Braunschweig, aan het woord.

Waar praten we over?
Anita Lautermans van CASLa noemde het beoogde museum ´museum van de toekomst´ en vertelde waar architektuurcentrum CASLa zich voor inzet. Zij zei blij te zijn dat men Almere gekozen had met ´een museum´ als uitdaging om op af te studeren. Op 17 maart a.s zal er een grote discussieavond volgen over ´een museum´ en ook de rol van een architekt daarin. Weth. Arie Willem Bijl vertelde dat er momenteel een discussie gaande is over sociale samenhang. Almere heeft nu meer dan 165.000 inwoners, Rem Koolhaas vindt dat een dergelijke stad een museum nodig heeft. Almere denkt over een museum maar met alleen gebouwen maak je geen gemeenschap. Wij willen niet beginnen met een gebouw, wat gebeurt erin? Vandaar deze discussie, over gebouw en ideeen of misschien géén gebouw. Denken in concepten, denken in ´kunst´. Michael Bittermann vertelde zijn gehoor uitvoerig over alle bouwwerken die van het buro van Kas Oosterhuis in Europa te vinden zijn. Soms werd het wel zeer abstrakt met meetkundige formules, evenals de plaatjes die uitgelegd moesten worden.Over ´alien´gebouwen voor gewone mensen.En (te) veel reklameboodschappen dus, met website-vermeldingen.

Hard gewerkt
Tenslotte Prof.Michael Szyszkowitz van de T.U. Braunschweig. Hij bedankte allereerst Ans van Berkum (gemeente K&C) en Petra Kempf (projektmanager CASLa) voor het meedenken. In 3 maanden tijd is dit studieprojekt gerealiseerd, dat begeleid werd door Sonja Zorembik van de T.U. Dat is toch geweldig, er is ontzettend hard gewerkt door de studenten! Hopelijk stimuleren hun maquettes en ideeen de plannenmakers in Almere bij alle discussies. Daarna waar het allemaal om ging: de Architektuur-studenten.
Na de sprekers te hebben aangehoord, mochten zij zelf het woord voeren, in de C-Passage. Ieder ging bij zijn of haar eigen ontwerp staan en probeerde over te brengen wat hun achterliggende idee was. Zeker was bij ieder Almere een echte ´New Town´ vond, waarvan men het idee kreeg dat alles nog mogelijk was. Het feit dat er bij de gemeente Almere vooralsnog niet uitgegaan wordt van een gebouw, deed niet ter zake: het was hun afstudeer-projekt, niet afhankelijk van politieke gedachten. Zeker gaan kijken want de maquettes zien er zeer professioneel uit en zijn inspirerend.

    
Sonja Zorembik begeleidt studenten

Waar zijn de podia?
Vanwege de inhoudelijke kant (wat er kan eventueel plaatsvinden in een eventueel museum) was er door de vorige gemeenteraad voorgesteld een "Pilot" te doen. Dat houdt in: uitproberen op verschillende lokaties wat er aan diverse kunst-vormen (-disciplines) mogelijk is,zonder een museum-gebouw te hebben. Dan zou je meteen kunnen zien wat in de smaak valt en wat niet. Helaas telt Almere weinig ´onverwachte´ lokaties of kleine podia door de stad waar deze experimenten mogelijk zijn. Bovendien heeft de huidige gemeenteraad onlangs deze Pilot afgeblazen vanwege de kosten (1,5 mjn) en dat geld bestemd voor de Veiligheid van de stad. Er staan heel wat grote (dure) projekten te wachten op uitvoering en financieel is de toekomst niet rooskleurig.

Noteer vast:
maandag 17 maart 2003 om 19.30 uur in het Alnovum , P.C.Oudweg 1 Almere-stad Grote Discussieavond over de rol van Kunst in de toekomst en Welke rol speelt Architektuur hierin? olv Cox Habbema, cultuurintendant. U kunt dan in gesprek gaan met wethouder Bijl, Macha Roesink, dir. van museum De Paviljoens, Kas Oosterhuis, architekt en Jan van Grinsven, kunstenaar. Toegang gratis

Tekst en foto´s: Greta Verduin