Powered by Almere-City.nl

VVD tegen bouw school in Laterna Magica-park

Almere 13 Februari 2003
Het lokalentekort voor scholen in Almere leidt soms tot onverkwikkelijke toestanden. In november 2002 voelden diverse scholen zich door wethouder Onderwijs (lees: wethouder voor onderwijslokalen) Johanna Haanstra (PvdA) ronduit geschoffeerd. De belofte van de wethouder dat het lokalentekort in de Danswijk, waar diverse scholen in de wijk mee te maken hebben, zou zijn opgelost per 1 januari 2003 kon de wethouder niet waarmaken. Toen de wethouder ook nog eens verordonneerde dat de Montessori-school maar liefst vier (4) lokalen diende in te leveren voor de niet-openbare school de Kraanvogel was de beer los. De ouders van de Montessori-school waren het gesleep met hun kinderen beu en richtten een aktie-groep op.

Praat met de raad donderdag 13 februari 2003: Permanente School?
Vanavond is er in de school Het Baken Park (Bunuellaan 4) een zogenaamde "Praat met de raad". Aanvang 20.00uur. Belanghebbenden kunnen dan van gedachten wisselen over het College-voorstel om een permanente 16-klassige school voor basisonderwijs - een Montessorischool- te vestigen in het Laterna-Magica-park.

    
Smeeman op bezoek in het Laterna Magica-park

VVD-Almere komt met u praten: geen school in park
    
Een luchtfoto van de permanente locatie (rood omcirkeld)
De VVD-Almere als grootse oppositie-partij heeft een andere aanpak bedacht: "De VVD komt met u praten". En dat hebben ze ook gedaan. Op 25 januari jl. heeft de VVD op lokatie in het Laterna Magica-park met 50 belangstellenden de zaak in ogenschouw genomen en bediscussieerd. De VVD heeft inmiddels laten weten tégen de bouw van een permanente 16-klassige Montessori-school in het park te zijn. De ontlangs aangenomen ´parkennota´ (het pakkie aan van GroenLinkswethouder Visser) zou dit niet toestaan. De bewoners van de Danswijk en de Parkwijk vinden de VVD dus aan hun zijde in hun verzet tegen de komst van de school.

Te zware belasting
Volgens de VVD zou het park door de komst van de school te zwaar belast worden. De school, inclusief gymgebouw en ontsluitingsweg zou daarbovenop behoefte hebben aan parkeerruimte voor zo´n 100 voertuigen. Bovendien zou er geen plek overblijven voor de overdekte ´hangplek´ met skatebaan. De verkeersdrukte op de Veluwedreef zou door de locatie van de grote school ook toenemen. De VVD ziet meer in de bouw van een 16- tot 22 klassen tellende school in Tussen de Vaarten.

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: Greta Verduin en website onder één dak