Powered by Almere-City.nl

Almere wil bijzondere maatregel asielzoekers

Almere 21 Februari 2003
Met enige regelmaat wordt Almere geconfronteerd met verwijdering van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat om mensen die al jarenlang in Nederland wonen, vaak redelijk ingeburgerd zijn, waarvan sommige kinderen hier zijn geboren en veelal geaccepteerd en ook gewaardeerd worden. Gemeenten hebben echter geen zeggenschap over de procedures die gevolgd worden bij het afhandelen van een asielaanvraag, maar worden in de praktijk wel geconfronteerd met de gevolgen van langdurige procedures.

Steun van Almere
Het college ondertekent dan ook de oproep van burgemeester Koek van de gemeente Rheden aan de voorzitters van de fracties van de Tweede Kamer, de minister-president en de toekomstige formateur om in het nieuwe regeerakkoord een eenmalige bijzondere maatregel op te nemen voor die asielzoekers die reeds vele jaren in Nederland wonen en wachten op een uitspraak op hun asielverzoek.

Tekst: Persbericht Gemeente Almere