Powered by Almere-City.nl

Verkeerde ruzie

Almere 21 Februari 2003
Het rommelt weer in Politiek Almere. Maar helaas om de verkeerde reden, en op het verkeerde moment. Leefbaar Almere en CDA maken zich steeds drukker over dat dure theater. Dat PvdA-speeltje. PvdA dreigt het college op te zullen blazen als de coalitiegenoten niet snel terugschakelen. Dit ziet PvdA-wethouder Bijl met groeiende ergernis aan: hij wil immers al zolang beginnen met de bouw van het theater. De gemeenteraad heeft echter steeds weer nieuwe wensen, en nieuwe twijfels. GroenLinks laat het blijkbaar allemaal siberisch: de hele fractie zit warmpjes in Marokko als de cruciale stemming over het theater (in de zoveelste rerun) op de rol staat van de gemeenteraad. Afwachten of er genoeg gemeenteraadsleden over zijn om een vergadering te houden.

Omniworld theater
Het gehakketak rond het theaterplan doet overigens sterk denken aan dat rond Omniworld. Verantwoordelijk VVD-wethouder Smeeman loodsde dit topsportplan op geniale wijze, nog maar twee jaar geleden, unaniem door de gemeenteraad. Smeeman is dan ook een politiek dier. Zoveel anders dan Bijl. Die is een bestuurder die er ondanks de ´lessen´ van Leefbaar Almere niet in slaagt om iets anders te worden dan het schoolvoorbeeld van de regent.
    
Bijl verovert theater

Kernsplijting net zo erg als kernfusie
Het theater is niet zo belangrijk. Maar als dat de splijtzwam moet zijn in de Almeerse politiek, is het verkeerd. Als de ruzie rond het glazen doosje in het Weerwater ervoor zorgt dat Almere straks plotsklaps opgezadeld zit met een college van PvdA en VVD, aangevuld met wat klein grut, is dat echt niet goed. Het is nu van het grootste belang dat Leefbaar Almere leert hoe politiek wisselgeld moet worden geincasseerd. De partij lijkt redelijk standvastig, maar delft consequent het onderspit tegen het achterkamergerommel van de andere partijen.

De leefbare weg
Leefbaar heeft goede ideeen. Zij maken zich inmiddels druk over de asociale woonruimteverdeling. Maar ook over andere zaken die de burger direct raken. Wijkbeheer, veiligheid, een solide gemeentekas. Leefbaar is de laatste tijd goed bezig. De ruzie om het theater kan helaas maar één uitkomst hebben: Het verdwijnen van Leefbaar uit het college. Dat mag niet gebeuren.

Leefbare evolutie
Ik wou dat de Leefbaren eens - volgens de wetten van de evolutie, maar tegen hun natuur in - een cursus achterkamertjespolitiek volgden. Dan zouden ze belangrijke punten als een betere woonruimteverdeling in zo´n kamertje kunnen ruilen tegen het theater. Dat glazen doosje komt er sowieso nog lang niet. En... net als bij Omniworld kan het plan in de volgende collegeperiode weer eenvoudig worden ingetrokken. Die evolutie zou duizenden urgente woningzoekenden die nu wachten op een oplossing helpen. Alleen Leefbaar Almere kan dat bewerkstelligen. De hoop van velen is op Leefbaar Almere gevestigd. Als LA zich nu buitenspel laat zetten, dan is Almere nog minder leefbaar.

Tekst:
Cartoon: AC-archief