Powered by Almere-City.nl

Wie is er verantwoordelijk voor het Vullez van AlmereRulez?

Almere 23 Februari 2003
In onze eerste drie artikelen hebben wij onze verbazing uitgesproken over een subsidie van 400.000 gulden voor de website AlmereRulez en de medewerking van Studio Almere aan Videoprodukties die op dezelfde website te vinden zijn. (zie "Almerez Vullez", "Studio Almere TV: Almerez jeugd van God los" en "Almerez Vullez roept op tot terreur")

Begeleiding?
Wij verbaasden ons erover dat de verantwoordelijkheid voor deze AlmereRulez produkties niet te achterhalen is. Op zich verwonderlijk omdat deze subsidie toegekend is door wethouder Wim Faber, van de partij die waarden en normen hoog in het vaandel heeft staan: het CDA. Dankzij deze wethouder heeft een kleine groep jongeren 400.000 gulden subsidie ontvangen zonder enige begeleiding. En eigenlijk was het eind juni 2002 al duidelijk dat begeleiding nodig was.

    
Afgesloten Regisseursstraat

Vrouw steekt zichzelf in brand
Op 18 juni 2002 heeft een Iraanse vrouw zichzelf in brand gestoken in de parkeergarage aan de Regisseursstraat. Gelukkig overleefde de vrouw uit het asylzoekerscentrum Almere haar wanhoopsdaad door snelle aktie van de brandweer.

Harteloze reakties op AlmereRulez
De website van AlmereRulez vertoont plotsklaps een verhoogde aktiviteit. Er wordt veel gereageerd door jongeren op deze site. De reakties zijn echter dermate grof, dat het Dagblad van Almere besluit een objectief advies te vragen aan Gerard Weide. Gerard Weide is schoolpsycholoog. Zijn professioneel ordeel was schokkend. Op 27 juni 2002 publiceerde het Dagblad van Almere onderstaand artikel. Het is verwonderlijk dat geen enkel gemeenteraadslid maar ook geen enkel lid van B&W heeft gereageerd op dit bericht. De procedure i.v.m. de subsidie liep gewoon door.
Jongeren ongenadig over zelfverbranding Iraanse vrouw
Psycholoog: ´Dit is niet de doorsnee van de Almeerse Jeugd´

Almere 27 juni 2002
Hoofdschuddend bekijkt school psycholoog Gerard Weide de website van Almere Rulez. Op verzoek van de krant analyseert hij de discussie tussen jongeren over de Iraanse asielzoekster, die zichzelf vorige week in een Almeerse parkeergarage in brand stak. Veruit de meeste reacties op deze gebeurtenis zijn cynisch en harteloos. "Dit is niet de doorsnee reactie van de Almeerse jongeren", zegt Weide. "Deze website geeft een vertekend beeld van de jeugd."

Grof record
De reacties mogen overwegend grof zijn, feit is wel dat er maar liefst 78 jongeren binnen 24 uur tijd op deze gebeurtenis reageren met 326 berichten. Voor Almere Rulez een absoluut record. Veruit de meeste nieuwe berichten op de website krijgen slechts een ´staart´ van zo´n twintig berichten.

Foto´s
Kennelijk houdt het de Almeerse jeugd bezig dat er zich ´om de hoek´ zo´n spectaculair nieuwsfeit voordoet. Almere Rulez is er dan ook snel bij. Ook digitale foto´s die een medewerker van het gebeuren heeft gemaakt worden direct online gezet. vierentwintig uur lang is de asielzoekster het enige gespreksonderwerp op de best bezochte website van Almere.

De discussie
"Was al warm en dan zet je jezelf in lichterlaaie. Logica he..." zet de eerste discussiant de toon. "Oververhitte reactie, als je het mij vraagt", reageert nummer twee. "Hahaha koel", schrijft nummer drie. "Wat sommige mensen al niet doen als ze zich vervelen", draagt nummer vier zijn steentje bij.

En zo gaat het vele tientallen reacties door, af en toe afgewisseld door een enkeling die een begripvolle reactie schrijft. "Ik was toen net klaar met werken bij de Albert Heijn, blij dat ik het allemaal niet heb hoeven zien", schrijft een jongere die enig inlevingsvermogen toont. "Op zich wel droog van die vrouw, wel zielig eigenlijk, want dat doet ze vast niet voor niks", reageert een ander. "Wat erg dat iemand zo in de war is. En dat sommige mensen er nog blij op reageren ook. Helemaal als ze zien dat het een asielzoeker is. Triest", wijst een van de schrijvers de andere forumleden terecht.

    
Eén van de reakties op een Quote
Veelschrijvers
Gerard Weide, die het anti-pestproject Kanjertraining heeft opgezet, raakt steeds meer onthutst bij het lezen van de reacties. "Het zijn wel heel veel reacties op die website", analyseert de schoolpsycholoog. "Maar van de 78 mensen die uiteindelijk aan de discussie meedoen, zijn er maar een stuk of vijf of zes overheersend aanwezig. Ik noem dit de ´veelschrijvers´. Ze gedragen zich als typetjes. De één houdt zich vooral bezig met cynische humor. De tweede gaat er vanuit dat iedereen gek is behalve hijzelf en een derde veelschrijver heeft het voortdurend over de Nederlandse taal. "

De discussie valt uiteen in drie hoofdonderwerpen. Er zijn enkele tientallen jongeren die reageren op het bericht over de brandende asielzoekster. Zij reageren dus op het nieuwsbericht, dat bovenaan de website prijkt. Een tweede groep stoort zich aan het gedrag van anderen op het forum en schrijft dat in niet malse bewoordingen op. En een derde groep begint een discussie over de juiste spelling van bepaalde woorden, die door anderen fout zijn geschreven.

Geen mededogen voor losers
Weide: "Al die mensen, die hierop schrijven, hebben zo hun eigen ideeën. Maar overheersend is toch wel de mening dat iemand die zoiets overkomt, een stommeling is. Iemand die weinig mededogen verdient. Er zijn mensen, ik noem dat maar de ´weinigschrijvers´, die wel mededogen tonen, maar die worden direct weggehoond met cynische humor en gewoon, ik kan het niet anders zeggen, gelul."

Spellingsproblemen
De Almeerse schoolpsycholoog verbaast zich uitermate over de discussie over de juiste spelling van woorden, die steeds weer terugkeert maar volstrekt niets met de zaak van doen heeft. "Dan gaat het ineens niet meer over de boodschap, maar over het wel of niet netjes taalkundig schrijven. Wat overigens veruit de meesten niet doen".

Weide ontdekt op het forum ook een aantal moraalridders, die andere forumleden terechtwijzen. "Een enkeling toont weliswaar begrip voor de situatie van deze asielzoekster, maar is bijna wel gedwongen om dat doen in ´stoere´ bewoordingen. Want op zo´n site word je direct afgemaakt door de veelschrijvers, met wie je niet normaal kunt discussiëren. Zodra er iets verstandigs wordt geschreven, gaan die veelschrijvers er zeer beroerd mee om."

De etters voeren de boventoon
De psycholoog vergelijkt het met een schoolklas, waar ook vaak een aantal ´etters´ de boventoon voeren. De zwijgende meerderheid komt volgens hem ook op de website niet erg uit de verf. "Nu zou de misvatting kunnen ontstaan dat deze hele website niet deugt. Dat is niet zo. De moderators doen echt hun best om de discussie ordentelijk te houden. Maar over het geheel genomen doet deze discussie mij toch denken aan een ontspoorde klas, waar er enkelen de wet stellen, en de rest zich laat wegdrukken. Deze website geeft een vertekend beeld van de jeugd."

Bron: Dagblad van AlmereZo kan het niet langer
Het is niet verantwoord op deze manier door te gaan. Alle feiten tezamen waren voor de redactie van Almere-City aanleiding genoeg om, per email, verantwoordelijk wethouder Wim Faber enkele vragen te stellen, met het verzoek die z.s.m. te beantwoorden en de belofte zijn antwoord te publiceren.
  • Hoe denkt u over het AlmereRulez initiatief?
  • Onder welke voorwaarden is de subsidie aan dit initiatief verstrekt?
  • Op welke begeleiding vanuit de gemeente kan dit jongeren initiatief rekenen?
  • Aan welke rechtspersoon is de subsidie uitgekeerd?
  • Welke bestuursleden heeft deze rechtspersoon?
  • Zijn de door ons aangevoerde feiten. voor u reden. om anders te handelen inzake de subsidie en zo ja hoe?
  • Er zou sprake zijn van een door AlmereRulez te runnen Cybercafé in het CKV-gebouw cq. Theater van Almere. Wat weet u hiervan en betekent dit extra subsidie´s voor AlmereRulez?
Willekeurige greep uit de reacties op de verbranding bij Almere Rulez Lees meer

Tekst: Rob Franken
Plaatjes: Website Almere-Rulez
Foto: Greta Verduin