Powered by Almere-City.nl

Leefbaar Almere zet coalitie op scherp

Almere 25 Februari 2003
De PvdA-Almere is in rep en roer over de voorstellen van Leefbaar Almere ten aanzien van het te bouwen nieuwe theater in Almere-Stad. In het programma-accoord, dat PvdA, CDA en GroenLinks na de verkiezingen van maart 2002 sloten, is opgenomen dat er in het nieuwe stadshart een theater komt gecombineerd met een gebouw voor kunstzinnige vorming (CKV).

CDA: duurste theater van Noord-Europa
    
€ 80.000.000
De kosten daarvan bedragen op dit moment 80 Miljoen Euro. Het ontwerp voor het theater is van de Japanse architecte Seijima. Tijdens de begrotingsbehandeling in november vorig jaar stelde het CDA al vraagtekens bij de enorme kosten. En nu doet Leefbaar Almere daar een schepje bovenop door met tegenvoorstellen te komen die goedkoper zouden uitpakken. Probleem echter is dat LA een combinatie van theater en CKV uit elkaar wil halen. Dit is tegen het zere been van de PvdA, die daar nu juist zijn zinnen op heeft gezet.

    
Rob Beuse (PvdA)
Beuse: Als…dan adviseren wij PvdA-wethouders uit college te treden
Hoe gevoelig de zaak ook ligt de PvdA laat op voorhand weten de scheiding van het theater en CKV onaanvaardbaar te vinden. Wel is de PvdA genegen om te bezien of er op de kosten ‘beknibbeld’ kan worden. Beuse (fr.voorz.PvdA) laat weten dat indien Leefbaar Almere, gesteund door een meerderheid van de raad, haar zin krijgt dat het einde van de coalitie betekent. In dat geval zal de PvdA-fractie aan de wethouder Bijl (pvda) en Haanstra (pvda) het advies geven uit het college te treden.

PvdA heeft helpen Omniworld te torpederen
Enigszins onthuts deelt de PvdA in een persbericht mee (zie lees meer) dat zij zich loyaal heeft gehouden aan het collegeprogramma inzake het ‘torpederen’ van Omniworld, hetgeen een wens was van Leefbaar Almere. Fijntjes wijst de PvdA erop dat er binnenkort een parkeer-debat komt over de wens van LA om het betaald parkeren af te schaffen. Jeroen Mulder (LA) heeft al eerder laten weten dat in 2004 wat LA betreft het betaald parkeren van de baan moet zijn.

    
Jeroen Mulder (LA)
Leefbaar biedt rommelig alternatief; coalitie op spel
In een tweede persbericht (in reactie op de voorstellen van LA) stelt de PvdA-Almere dat zij het voorstel van Leefbaar Almere rommelig vindt. Drie aparte gebouwen (theater, CKV, Bibliotheek) die volgens de PvdA echt niet goedkoper zullen uitpakken dan de afspraken die in het collegeprogramma zijn gemaakt. Leon Kokhuis en Rob Beuse stellen het zo: "Tijdens het coalitieoverleg van 19 februari werden wij geconfronteerd met de mededeling dat de fractie van Leefbaar niet alleen bezwaar heeft tegen deze uitwerking van de afspraken, maar zelfs een streep zet door de afspraak zelf. Daarmee isoleert de fractie zich van de coalitiegenoten en het college en zet ze het voortbestaan van de coalitie op het spel." Beuse en Kokhuis stellen dat het niét de Leefbare wethouders (Huis en Lankreijer) zijn die onrust in het college veroorzaken, maar dat het louter de opstelling van de Leefbaar-fractie is, die er wel eens voor kan zorgen dat de dagen van dit college geteld zijn.

Raadsvergadering 27 februari
Het is onbekend of de raadsvergadering van donderdag 27 februari as., waarin het heikele onderwerp onderdeel van de agenda uitmaakt, wel doorgaat. In verband met de krokusvakantie zijn veel raadsleden afwezig. Op wintersport, of zoals de gehele fractie van GroenLinks op bezoek in Marokko. De griffie kon nog niet meedelen of het quorum voor een raadsvergadering wel gehaald wordt. Voor een raadsvergadering zijn minstens 20 leden van de 39 van de raad noodzakelijk. Als dit aantal niet gehaald wordt krijgt de raad nog enige tijd om ‘af te koelen’.

Eerste persbericht PvdA Lees meer
Tweede persbericht PvdA Lees meer

Tekst: Ruud van den Bosch
Foto´s: AC-archief