Powered by Almere-City.nl

Nieuwe uitdagingen voor de HVA

Almere 01 Maart 2003
Zaterdag 28 februari 2003 was het precies op de dag af 10 jaar dat Leo Rocourt de aktieve voorzitter was van de HVA, de Huurders Vereniging Almere. Deze vereniging heeft zich ontwikkeld tot een organisatie waar wel degelijk naar geluisterd wordt maar dat komt voornamelijk omdat de HVA goed naar de huurders heeft geluisterd!

Luisteren naar bewoners
Ontstaan uit een samenwerkingsverband met Woning Bouw Vereniging WVA, zou deze HVA momenteel in staat zijn alle huurders te vertegenwoordigen; maar de oorspronkelijke combinatie blijft bestaan. In deze konstruktie zit ook een Raad van Toezicht die kontroleert of zaken lopen zoals ze horen te lopen. In de loop der jaren zijn ook daar onderlinge problemen geweest maar gelukkig voor de huurders zijn die weer opgelost.

    
V.l.n.r. Bas van Riel, Leo Rocourt, Jos Joosen en dhr. Couvreur

Bestuursoverdracht
Tegelijk met Rocourt vonden ook zijn medebestuursleden het tijd worden om anderen nu de kans te geven hierin aktief te zijn. Exact op de dag dat hij dit werk 10 jaar had gedaan, droeg Rocourt de voorzittershamer over aan zijn opvolger Bas van Riel, die als Interim-voorzitter een nieuw bestuur zal formeren. Van Riel heeft een lange staat van dienst bij de Almeerse Brandweer gehad als Brandweercommandant. Vorig jaar, door een ongelukkige samenloop van omstandigheden en nalatigheid van uitgerukte brandweerlieden, waarbij ook de positie van de burgemeester in het geding kwam, heeft van Riel de konsekwenties op zichzelf betrokken en heeft zijn ontslag aangeboden. Een spijtige afronding van een zeer menselijke en betrokken Brandweercommandant. Gelukkig komt Bas van Riel nu weer terug in het lokale circuit. Bij deze bestuursoverdracht waren aanwezig om e.e.a. te tekenen: Leo Rocourt, Bas van Riel en de heren Couvreur en Joosen.

    
Kadootjes als dank
Vrijwillerswerk
Jos Joosen, als voorzitter van de Raad van Toezicht hield, mede namens de afwezige Elly Sprokkereef,,een vlammende speech met name over het vrijwilligerswerk bij de HVA. "Want je hebt geen gewoon bestuursleden nodig maar enthousiaste! verder moeten ze kennis van zaken hebben, van de Almeerse samenleving. Bovendien moet je kunnen organiseren, analyseren, samenwerken en liefst bestuurlijke ervaring hebben. Prettig is het als je een extra inbreng hebt, bijv. op het gebied van leefbaarheid of allochtonen. Daarbij nog doorzettingsvermogen en voila: vrijwilligerswerk!" concludeerde Jos Joosen. Hij gaf ook diverse mensen komplimenten voor het vele (vrijwilligers)werk dat zij gedaan hadden en bedankte, naast de Raad van Toezicht en de WVA, natuurlijk Leo Rocourt die hij de spil noemde waar alles om draaide. "Leo heeft altijd gestreefd naar eenheid van bestuur. op alle mogelijke manieren. Inzet en betrokkenheid, hopelijk kan hij dat in de Politiek waarmaken binnenkort!" De heer Couvreur werd bedankt voor zijn secretariaatswerk. Hij kan nu lekker gaan tennissen; en Bas van Riel werd sukses gewenst met zijn nieuwe kans en uitdaging voor ´het cement in de Almeerse samenleving´. Afsluitend werden kadootjes overhandigd als dank voor de vertrekkende bestuursleden en tenslotte een hapje en een drankje.

    
Nieuwe partij? Kool and the Gang

Overplakte Verkiezingsborden
De altijd aanwezige Cor Pot van de VSP (Verenigde Senioren Partij) was verontwaardigd dat er in Almere over alle verkiezingsposters andere posters waren geplakt. Ze hebben geen respekt meer voor verkiezingen, dat doe je toch niet! Gezegd moet worden: niet netjes! (en dat is dan héél netjes gezegd)

Tekst en foto´s: Greta Verduin