Powered by Almere-City.nl

Theater splijt Leefbaar-fractie

Almere 07 Maart 2003
De extra raadsvergadering van 6 maart 2003 was geheel gewijd aan hét theater-ckv-gebouw. De afgelopen twee weken had Leefbaar Almere flink de trom geroerd. Dat theater, gecombineerd met het Centrum voor Kunstzinnige Vorming (ckv) moest er volgens de Leefbaren maar niet komen. Veel te duur. Aparte bouw van een theater, het ckv en een bibliotheek zou, volgens LA, veel goedkoper uitpakken. Tegen het zere been van coalitie-partner de PvdA, die bij monde van Rob Beuse, onmiddellijk reageerde door met een crisis te dreigen. Komen aan hét ´kindje´ van de PvdA zou grote gevolgen hebben. En dat deed LA ook niet, want dat theater met ckv, dat komt er. Wanneer dat is de grote vraag.

    
Nico van Duijn (LA)
De achterkamertjes; geen gulden méér
Direct aan het begin van de vergadering verzocht Leefbaar fractievoorzitter Van Duijn om een schorsing. Dit om een, te verwachten motie te bespreken in zijn fractie. De motie bleek laterondertekend dooralle coalitie-partijen; LA, CDA, PvdA en GL. Van Duijn maakte duidelijk dat zijn partij zich overgegeven had aan de ´achterkamertjes´ van de politiek waarin politieke koehandel tussen partijen bedreven wordt. Leefbaar Almere ging accoord met de in die achterkamertjes gebakken motie die het concept van het theater/ckv-gebouw overeind houdt. PvdA tevreden, die echter wel een zogenaamde veer had moeten laten voor de welwillende medewerking. De kosten van het theater mogen niet boven de 79,3 Miljoen Euro uitkomen. En verder zo liet Van Duijn doorschemeren zou een door LA tzt. in te dienen motie over het sociale gezicht (sociale woningbouw) van Almere op een welwillend onthaal van de coalitiegenoten kunnen reken. Dat is nog maar te bezien tegen die tijd, want die motie diende LA niet in.

Hanno wijst LA de weg
Leefbaar Almere begint inderdaad te leren hoe de politiek ´werkt´ en in elkaar steekt. Onze columnist Hanno Moede had in zijn column dan ook op de ´Leefbare weg´ gewezen; naar de achterkamertjes om zodoende te incasseren en het sociale gezicht van Almere te redden. Het doet deugd dat Leefbaar Almere zo goed luistert naar onze Hanno. Zeg nou zelf.

    
De Kijkdoos
De kijkdoos nader bekeken
De glazen ´kijkdoos´ naar ontwerp van de Japanse architecte Seijima mocht derhalve, zoals in de door de PvdA´er Kokhuis ingediende motie, geen cent meer kosten dan 79,3 Miljoen Euro. De kosten van de glazen cultuurtempel zijn inmiddels gestegen tot 89 Miljoen Euro dus moet er 10 Miljoen bezuinigd worden. Gestreefd echter wordt naar een bedrag van 75 Miljoen. De ´verdiensten´ zouden ter beschikking moeten komen van de nieuwe bibliotheek; een in de motie verwoordde wens van het CDA. Met behoud van de volledige functionaliteit van het gebouw zoals dat vorige week aan de raadsleden gepresenteerd is, dienen de bezuinigingen gevonden te worden in een besparing op materiaal, architectkosten en kleine wijzigingen in de constructie.
Bij de laatste mogelijkheid zou gedacht kunnen worden om het theater/ckv minder ver in het water te laten uitsteken, hetgeen besparingen oplevert in de kunstwerken onder water die het geheel moeten schragen.Mocht dit allemaal niet mogelijk zijn, dan zou gezocht moeten worden naar alternatieven (lees totaal ander ontwerp) met het overeind houden van een combinatie Theater/CKV.

    
Smeeman: Ben benieuwd hoeveel mensen op 15 mei in het busje zitten

Roep maar een busje voor Van Duijn
De fractievoorzitter van LA, Van Duijn, kondigde aan dat hij het niet zal meemaken dat er ook maar 1 Euro overschrijding van het bedrag van 79,3 Miljoen Euro zal plaatsvinden. Dan trekt hij de stekker uit het college; in ieder geval stapt hij zelf uit de politiek. Voor het hele projekt Theater/CKV had van Duijn de vergelijking gemaakt met de film ´Speed´ waarin een bus boven een bepaalde snelheid moest blijven omdat anders een bom aan boord zou ontploffen. Dit kwam hem op diverse ´leuke´ opmerkingen van o.a. het CDA en de VVD te staan: "dat busje voor meneer Van Duijn komt eraan".

    
Lankreijer spaart met snel uitgeven
Verbijstering over optreden Leefbaar-wethouder Lankreijer
Ronduit verbijsterend was het optreden van wethouder voor financiën Lankreijer (LA). Zonder blikken of blozen stelde deze financieel ´specialist´ dat flink bespaard zou kunnen worden door de oplevering van het theater/ckv een jaar naar voren te halen. Dus versneld bouwen en opleveren in 2006 in plaats van 2007. Hij becijferde de aldus bereikte ´besparing´ op 5 Miljoen Euro. Een kind kan begrijpen dat als je versneld je zakgeld uitgeeft en je jeugdspaarrekening plundert het geld eerder weg is en je daarenboven ook geen rente meer krijgt. Vragen hiernaar door Henk Smeeman (fr.voorz. VVD) werden door Lankreijer simpelweg genegeeerd en later afgedaan door Lankreijer met: "en toch is het zo". Een genante vertoning. In tegenstelling tot Lankreijer, die vond dat de boodschap van zijn partij LA duidelijk was overgekomen, liet Smeeman van de capriolen van Leefbaar Almere geen spaan heel. Ongehoord vond Smeeman het dat LA zich overgegeven had aan het door LA verfoeide spel in de achterkamertjes. En het wisselgeld dat LA incasseerde (de sociale woningbouw) vond Smeeman nog vreemder. Daarover was in het college-akkoord immers niets terug te vinden.

    
Jeroen Mulder (LA)
Leefbaar gespleten; Mulder en Van Gellekom paar apart
De gesmede motie van de coalitiepartijen (LA, PvdA, CDA en GL) die enkel en alleen tot doel had de coalitie overeind te houden, werd met 23 voor en 14 stemmen tegen aangenomen. 15 mei aanstaande moeten er dan spijkers met koppen geslagen worden in de raad over het dan voorliggende voorstel: theater/ckv, niet duurder dan 79,3 Miljoen Euro. Waar die 10 Miljoen Euro (liefst meer) bezuinigingen gevonden zijn en hoe, moet dan duidelijk worden. Eén ding is wel duidelijk. De Leefbaar-fractie die tot nu toe als een man een blok vormde blijkt op dit onderwerp gespeleten. Jeroen Mulder, toch een kopstuk in de Leefbaar-fractie, liet weten tegen de motie te stemmen. Ook René van Gellekom, die wegens ziekte niet aanwezig was, liet aan Almere-City weten, dat indien hij wel op de raadsvergadering aanwezig was geweest hij ook tegen de motie zou hebben gestemd.

Het theater dossier
  • Theater over "het" theater (3 maart 2003)
  • PvdA en Leefbaar Almere sluiten Deal (1 november 2002)
  • Leefbaar Almere geeft college-formatie op (19 maart 2002)
  • Leefbaar Almere verkiezingsprogramma "Het heft in eigen handen" (november 2001)
  • Cultuurnota en Cultuur-intendant (7 November 2001)

    Tekst: Ruud van den Bosch
    foto´s : Rob Franken