Powered by Almere-City.nl

Vogels van het Lepelaarplassengebied

Almere 10 Maart 2003
Vrijdag 7 maart 2003 kreeg gedeputeerde Laura Bouwmeester (tevens lijsttrekker PvdA Flevoland) het eerste exemplaar van dit boekje overhandigd door Jacob van Olst, direkteur van Flevo-landschap. Dit gebeurde in het expositie- en voorlichtingsgebouwtje ´De Trekvogel´, naast gemaal de Block van Kuffeler in Almere.

De Trekvogel
Het boekje was een mooie aanleiding om ´de Politiek´ binnen te krijgen, wat juist met de Provinciale verkiezingen voor de deur, uitstekend lukte. Ook was een van de schrijvers van het boekje, André A.van den Berg aanwezig, evenals vertegenwoordigers van diverse organisaties, een boswachter ennatuurlijk de Natuur- en Vogelwacht. Bouwmeester vertelde dat zij 20 jaar geleden, toen zij in Flevoland kwam wonen, een cursus Vogelkijken heeft gevolgd. Zij heeft met de Vogelwacht dan ook een bijzondere relatie.

    
Laura Bouwmeester en Jacob van Olst

Wat doet de politiek?
Jacob van Olst greep de kans dan ook aan om richting politiek te laten horen waar Flevo-landschap voor staat, wat dat doet. Bijvoorbeeld 4500 hectare groengebieden beheren, de Lepelaar en Pampushout o.a. De bevolking weet groen + water te waarderen. Groen dat verdwijnt, dient gekompenseerd te worden. Zijn vraag aan Laura Bouwmeester luidt dan ook: wat doet de PvdA hier aan? Geantwoord wordt dat de PvdA voorstander is van ecologische zones (die ook buiten Almere doorlopen). Van Olst merkt op dat Almere heel vooruitstrevend al bij voorbaat geinvesteerd heeft in groen. Maar nu wil Almere een ´schaalsprong´; hoe investeert deze partij nu ´bij voorbaat´ in groen? Of alleen groen ´tenzij´? Ook wil hij weten hoe het zit met de provinciale rol hierin en betreurt het dat veel politici niet eens van het bestaan weten van De Trekvogel. terwijl zij toch jaarlijks 30 schoolklassen rondleiden door het gebied. Er is een vogeluitkijkplaats maar die is helaas al ettelijke keren vernield, beschadigd, ligt ook veel te afgelegen.

    
Het boekje
Meer voorzieningen
Eigenlijk... zou De Trekvogel meer voorzieningen moeten krijgen in dit uitgestrekte gebied, zoals het Eksternest ook heeft, dan komt er meer sociale kontrole en het wordt attraktiever voor toeristen. Als Flevo-landschap wil men aandacht voor een (Rijks) budget hiervoor! Dan kan De Trekvogel melden wat er allemaal te zien is in de polder, natuurlijk onder begeleiding. Verder sommige gedeelten voor wandelaars, fietsers, vogelaars bestempelen met verwijs-bordjes, dan wordt het interessanter want nu weet een leek dat vaak niet. Bouwmeester zegt toe haar hele fraktie een keer hierheen mee te nemen. Zegt dat Provincie een toetsende rol blijft houden, hetgeen niet betekent dat dit uit wantrouwen gebeurt. Er wordt momenteel gewerkt aan een ecologisch masterplan, hetgeen van Olst doet afsluiten met een boodschap naar alle partijen: een Groene Boodschap!

Prachtig vogelboekje
Afsluitend kreeg Laura Bouwmeester het eerste exemplaar van een vogelboekje dat m.i. een "must" is voor iedere rechtgeaarde Vogelaar. Prachtige foto´s, veel informatie over soorten, broedgebieden, vogels uit natte ruigten en struweel en tabellen van vogeltellers (een overzicht van alle waargenomen vogels). Over de Lepelaarplassen en het Wilgenbos en ecologische betekenis en doelstellingen voor de toekomst. Het handzame boekje heet: Vogels van het Lepelaarplassengebied en is geschreven door Allix Brenninkmeijer, Eddy Wymenga en de al eerder genoemde André A. van den Berg.

Tekst en foto´s: Greta Verduin